Chronológia života sv. Františka


1181 - (leto alebo jeseň, prípadne prvé mesiace roku 1182) – prichádza na svet Ján, syn Piky a Petra Bernardoneho. Po návrate z Francúzska mu otec dáva meno František.
1202 (november) - vojna medzi Assisi a Perugiou. František je rok v zajatí.
1204 – choroba a obdobie rekonvalescencie.
1205 – videnie v Spolete. Začiatok procesu jeho obrátenia. Stretnutie s malomocným. Vyzvanie Ukrižovaného. Konflikt s otcom.
1206 (január – február) – súd pred biskupom, vydedenie, opustenie Assisi. Cesta do Gubbia, kde ošetruje malomocných. V júli návrat do Assisi a opravovanie kostolíka sv. Damiána.
1207 – oprava kostola sv. Petra a Porciunkuly.
1208 (24. 2.) – počas svätej omše rozhodnutie žiť podľa požiadaviek evanjeliovej chudoby. Zmena odevu. Verejné kázanie.
16. 4. - k Františkovi sa pridáva Bernard z Quintavalle a pravdepodobne aj Peter Cattáni.
(máj – jún) prvá kazateľská misia.
1209 – návrat do Porciunkuly. Písanie Prvej reguly. Prosba o jej potvrdenie pápežom Inocentom III. Návrat do Riva Torta.
1210 – začiatok III. rádu. Dovolenie k trvalému pobytu v Porciunkule.
1211 (leto) – neúspešná misijná výprava do Sýrie. Návrat z Dalmácie do Ancony.
1212 (18.- 19. 3. alebo 28. 3. 1211) – obliečka Kláry. Správa o rozvoji rádu pre pápeža Inocenta III. Stretnutie s pani Jakobou Settesoli v Ríme.
1213 (8. 5.) Knieža Orlando z Chiusi v S. Leo daruje Alverno Františkovi, aby tam postavil pustovňu.
1214 (alebo 1215) – neúspešná misijná výprava do Maroka.
1215 – v Porciunkule bolo do rádu prijatých veľa vzdelaných kandidátov zo šľachtických rodov. Stretnutie so sv. Dominikom na IV. lateránskom koncile.
1216 (16. 7.) – smrť pápeža Inocenta III. v Perugii. Po dvoch dňoch bol zvolený pápež Honórius III., privilégium úplných odpustkov pre pútnikov do Porciunkuly.
1217 (5. 5.) - generálna kapitula v Porciunkule. Rozdelenie rádu na provincie. Bratia sú vyslaní na misie za Alpy, brat Eliáš do Sýrie. Františkova túžba ísť do Francúzska.
1218 (11. 6.) – bula pápeža Honória III. Cum dilec.
1219 (26. 5.) – generálna kapitula. Vyslanie bratov do Nemecka, Francúzska, Španielska a Maroka.
(24. 6.) – František odchádza z Ancony do Damietty v Egypte. V septembri stretnutie so sultánom Melek - al - Kamilom.
1220 (január) - päť bratov vyslaných do Maroka podstupuje mučenícku smrť. Františkova radosť a jeho pravdepodobný pobyt vo Svätej zemi. V lete sa vracia s bratmi Petrom, z Cattánea, Eliášom a Cézarom zo Spiry do Benátok. Rezignuje na úrad generálneho predstaveného rádu.
(22. 9.) Bula Cum secundum pápeža Honória III. o povinnosti noviciátu pre vstup do rádu.
1221 (10. 3.) smrť Petra z Cattanea.
(30. 5.) generálna kapitula, nazývaná "rohožková", na ktorej sa zišlo asi 5000 bratov. Brat Eliáš bol zvolený za generálneho vikára.
1222 – František veľa duchovne i telesne trpí, veľmi veľa sa modlí, veľmi umŕtvuje svoje telo a veľmi horlivo apoštoluje v strednej časti Talianska.
(15. 8.) – František káže na trhu v Bologni.
1223 – v prvých mesiacoch dáva dokopy vo Fonte Colombe Regulu, ktorá sa prejednáva na generálnej kapitule.
(29. 11.) – pápež Honórius III. bulou Solet annuere potvrdzuje Regulu. Volá sa aj "Druhá regula". František prvýkrát v dejinách postaví v Grecciu betlehem.
1224 (2. 6.) - generálna kapitula, vyslanie bratov do Anglicka.
(15. 8. – 29. 9.) – František na Alverne drží 40-dňový pôst pred sviatkom sv. Michala Archanjela.
(14. 9.) – František dostáva na vrchu Alverno stigmy. Neskôr sa vracia do Porciunkuly.
1225 (február) – František na oslíkovi káže v Umbrii.
(marec – máj) – František oslepne a býva v záhrade sv. Kláry pri kostole sv. Damiána. Získava uistenie o vlastnom spáse. Skladá Pieseň "brata Slnka".
(júl) – v Rieti je František prijatý kardinálom Hugolínom.
(august) – vo Fonte Colombe František podstúpi liečbu očí.
(október) – v San Fabiáne sa ho pokúša iný lekár liečiť prepichnutím uší.
1226 (apríl) – návrat do Assisi a pobyt v paláci biskupa.
(máj – jún) – František v Celle di Cortona diktuje svoj "Testament". Návrat do Porciunkuly.
(júl – august) – pobyt v Bagnare.
(august – september) – jeho zdravotný stav sa prudko zhoršuje, bratia ho odvážajú do paláca biskupa v Assisi.
(september) – Františka prenesú do jeho milovanej Porciunkuly, žehná Assisi.
(3. 10.) (sobota večer) František zomiera v Porciunkule na holej zemi.
(4. 10.) – slávnostné prenesenie Františkovho tela do Assisi a jeho pochovanie.
1228 (16. 7.) – pápež Gregor IX. kanonizuje sv. Františka.