Assisi: Stretnutie rehoľného dorastu

assisiV dňoch 10. – 14. apríla sa v meste Assisi a na vrchu La Verna konalo celoeurópske stretnutie juniorov z rehole minoritov.

 .

V dňoch 10. – 14. apríla sa v meste Assisi a na vrchu La Verna konalo celoeurópske stretnutie novicov a juniorov z rehole minoritov. Juniori sú bratia, ktorí sa už stali členmi rádu a zložili dočasné rehoľné sľuby, ale zatiaľ sa nezačlenili do rehole definitívne.

.

Sacro Convento

Na stretnutí sa zúčastnilo okolo 300 novicov a juniorov z mnohých európskych krajín. Najväčšie skupiny tvorili Poliaci a Rumuni. Takmer celý čas sme sa zdržiavali v našom materskom kláštore - Sacro Convento. Bol postavený krátko po smrti sv. Františka. Jeho súčasťou je trojpodlažná gotická bazilika, ktorá sa pýši titulom pápežskej kaplnlky. V nej je už takmer 800 rokov pochovaný náš svätý zakladateľ a jeho prví spoločníci. Bratia v Sacro Convento dodnes uchovávajú originálny text františkánskej reguly, jeden zo zachovaných habitov sv. Františka, niektoré jeho osobné veci a vlastnoručne napísaný dokument - Požehnanie pre brata Lea. V bazilike sa nachádza i vzácny hagiografický cyklus zo života sv. Františka v podobe Giottových fresiek.

.

Po stopách sv. Františka

Stretnutie bolo popretkávané spoločnou modlitbou a programom, počas ktorého sa niektorí starší bratia podelili s juniormi o svoje skúsenosti a svedectvá z ich rehoľného života. Nechýbala práca v skupinách a aktivity zamerané na vzájomné spoznanie sa mladých bratov. Jednotlivé body programu sa odohrávali na rôznych miestach spojených so životom sv. Františka a počiatkami rádu. Navštívili sme kostolíky, ktoré František vlastnoručne opravoval, miesta, kde žil, modlil sa a pracoval, pustovňu Eremo delle carceri - miesto napísania reguly i vrch La Verna, na ktorom bol František obdarený stigmami. Dvakrát sme navštívili prvý františkánsky kláštor v Rivotorto.  

Bratov z Poľska a Rumunska bolo medzi nami najviac. Počas dvoch večerov nám teda pripravili kultúrny program. Rumuni predviedli okrem divadelného talentu aj svoje tanečné umenie. Večer s kapelou poľských bratov Fioretti (Kvietky) sa niesol v znamení populárnych františkánskych pesničiek.

Témou celého stretnutia bola Identita konventuálnych františkánov v Európe. Zamyslenia a reflexie nadväzovali na medzinárodnú Rohožkovú kapitulu, ktorá sa odohrala v Assisi v roku 2009. Cieľom bolo napomôcť mladým bratom k lepšiemu pochopeniu konventuálnej charizmy nášho rádu: kontempláciu, chudobu, bratstvo, misiu a to, čomu v našom ráde už od počiatku hovoríme „minoritas“.

.

Vzácny objav v archíve Sacro Convento

Už dlhší čas sme vedeli, že v Sacro Convento sa nachádzal obraz s podobou nášho spolubrata - prvého mučeníka z Radu na východe Slovenska, br. Eliáša Štefana Iglódiho. Skutočnosť, že v našom najvýznamnejšom kláštore sa mu dostalo takej veľkej úcty svedčí o tom, že jeho hrdinské utrpenie a smrť pre vernosť Cirkvi neboli bratom ľahostajné. Proces jeho beatifikácie sa dostal už krátko po jeho umučení do tzv. "rímskej fázy" na Kongregácii pre kauzy svätých. Nebol však dosiaľ ukončený.

Keďže obrazy v Sacro Convento dnes už nie sú rozmiestnené tak, ako v čase vzniku archívnych zápisov, po márnom hľadaní v minulých rokoch sme si mysleli, že v priebehu času bol obraz mučeníka zo Zemplína zničený. Na naše veľké prekvapenie si naň v čase nášho pobytu spomenul najstarší brat žijúci v kláštore, br. Vladimír Penev (86) a obraz sme potom spolu s ním vyhľadali v archíve Sacro Convento. Okrem portrétu nášho mučeníka, ktorý je pravdepodobne jeho najstarším zachovaným znázornením, je na ňom aj popis mučeníckej smrti, ktorú podstúpil. Za vzácny objav sme spoločne poďakovali svätému Antonovi. V budúcnosti sa chceme pousilovať o zreštaurovanie a vyhotovenie niekoľkých kópií tohto portrétu.

 .

Požehnanie sv. Františka

Stretnutie tohto druhu sa v Assisi odohralo prvýkrát. Zdá sa, že bolo úspešné. Okrem toho, že sme sa spriatelili so spolubratmi z rôznych krajín a spoznali sme miesto vzniku našej rehole, mohli sme stráviť aj dosť času na modlitbách a meditácii pri hrobe sv. Františka a sv. Kláry. Aj náš generálny minister a nástupca sv. Františka, br. Marco Tasca, sa mladým bratom venoval veľmi svedomito. Pre každého si našiel chvíľku na osobný rozhovor a povzbudenie. V závere všetkým podaroval knihu s Regulou, Testamentom a Požehnaním sv. Františka. Do sveta nás rozoslal so svojím otcovským požehnaním.

 .

.

 .

Viac fotografií nájdete tu...

Videá a fotografie z akcie nájdete tu...

.

Iné fotogalérie: 

1. deň

2. deň

3. deň