Naši predstavení

Br. Marco Tasca, generálny ministertasca

Br. Marco Tasca sa narodil v roku 1957. Pochádza z malej dedinky Sant’Angelo di Piove, ktorá leží neďaleko Padovy. Do rehole vstúpil 29. septembra v roku 1968. Navštevoval malý seminár, ktorý viedli bratia minoriti. Noviciát absolvoval v rokoch 1976 – 1977. Prvé sľuby zložil ako 20-ročný. Štúdium teológie absolvoval v Padove. V Ríme potom pokračoval štúdiom psychológie a pastorálnej teológie na Pápežskej Saleziánskej univerzite, z oboch odborov získal licenciát. Kňazskú vysviacku prijal 19. marca 1983.

Od roku 1988 do roku 1994 pôsobil ako rektor malého seminára rehole minoritov v Bresci na severe Talianska. Ďalších 8 rokov pôsobil ako vychovávateľ v minoritskom junioráte. Od roku 2002 do roku 2005 vykonával službu gvardiána v kláštore Camposanpiero. Neskôr krátky čas slúžil bratom ako provinciál a 26. mája v roku 2007 ho bratia na generálnej kapitule zvolili za generálneho ministra rehole menších bratov konventuálov. Je 119. nástupcom svätého Františka.