Karloveský farský splav 2023

Aj tento rok sme začali čas letných dovoleniek naším spoločným farským splavom.

Intenzívny mesiac OFS

Členovia a sympatizanti Františkánskeho svetského rádu absolvovali duchovné cvičenia, mariánsku púť do Prahy a celoslovenské stretnutie na Velehrade.

Dvadsať rokov cirkevnej školy sv. Františka

V sobotu 17. júna v Bratislave sa konala oslava 20. výročia založenia cirkevnej školy Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

Zakončenie kustodiálnej kapituly

Posledný deň kapitulných obradov sme sa venovali výberu gvardiánov jednotlivých kláštorov a ďalších asistentov, potrebných pre chod našej kustódie.

Pokračovanie kustodiálnej kapituly

V dňoch 5. - 7. júna sa naše rehoľné spoločenstvo opäť zišlo v Brehove, aby sme pokračovali v slávení v poradí už 6. kustodiálnej kapituly.

Zoslanie Ducha Svätého v Levoči

Naše oslavy vyvrcholili nedeľnou svätou omšou o 11:00. Keďže náš levočský kostol je zasvätený Duchu Svätému, pozvali sme aj slávnostného kazateľa, ktorým bol salezián don Anton Červeň z Prešova.

Minoritská cyklopúť pozdĺž Hrona

Bratia minoriti pozývajú mladých, od 15 rokov vyššie, na cyklopúť pozdĺž Hrona, ktorá sa uskutoční v termíne od 12. do 20. augusta 2023.

Sväté misie vo farnosti Chropov

Slová proroka Izaiáša zo 61 kapitoly prvý až tretí verš sa v týždni od 14. do 21. mája 2023 v čase svätých misií vo farnosti svätého Jána Nepomuckého Chropov  a vo filiálke Koválovec, stali skutočnosťou.

25 nových rytierov Nepoškvrnenej

14. mája sa mariánskej procesie v Levoči zúčastnilo približne 600 veriacich.

Pozvánka na Mariánsku procesiu v Levoči

V nedeľu 14.5. o 13:00 pozývame spolu s Rytiermi Nepoškvrnenej najmä mužov na Mariánsku procesiu.

POZVÁNKA NA MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR

Miništrantov vo veku 8-15 r. pozývame v dňoch 14.-19. august na tábor do nášho kláštora v Brehove.

POZVÁNKA NA PRÁZDNINY U MINORITOV

Stredo+vysoko–školákov a im podobných :) pozývame v dňoch 10.-15. júl na Prázdniny u minoritov v Levoči.