Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

carlo-dolciCirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo značí Boh s nami“ (Iz 7,14).


Benedikt XVI. je už na sieti Twitter

Pri príležitosti sviatku Panny Márie Guadalupskej, ktorý si pripomenieme v stredu 12. decembra, si Benedikt XVI. otvorí účet na sociálnej sieti Twitter.

Rozhovor s nemeckou sociologičkou Gabriele Kuby

V dňoch 16. - 17. novembra na Slovensku prednášala nemecká sociologička Gabriele Kuby, autorka jedenástich kníh o kultúre života a antikultúre smrti, vzťahoch, sexualite, problematike rodovej ideológie, hraniciach osobnej slobody a s tým súvisiacich záležitostiach.

Podporuje slovenská vláda homoloby?

Ide o propagáciu viac ako 40 filmov s homosexuálnou tematikou, ktoré budú premietané v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach, v období od 21.11. do 14. 12. 2012.

Advent a roráty

kaAdvent hlása príchod Krista včera, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa v jasliach, dnes skrytého v chlebe a zajtra v naplnení ako nášho Ženícha a Sudcu.

List Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska o poslaní učiteľa

Drahí bratia a sestry! V týchto mesiacoch si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie. Prišli ohlasovať evanjelium a šíriť kresťanskú kultúru. Preto ich
právom nazývame učiteľmi našej viery.

Sviatok Všetkých svätých serafínskeho rádu

santifrancescaniNa konci novembra, v týždni, počas ktorého celá Cirkev oslavuje Krista ako Kráľa a vrcholí liturgický rok, si naša rehoľa spomína na všetkých jej členov, ktorí už dosiahli večnú blaženosť a oslavujú Boha v Kristovej prítomnosti.

Brat Janko zložil večné sľuby

miniV sobotu 24. novembra 2012 náš drahý spolubrat Ján Čirák zložil slánostné, to jest večné sľuby. Svoje definitívne "áno" brat Ján vyslovil Bohu pred Cirkvou v minoritskom chráme Ducha Svätého v Levoči...

Biskup Sečka k šíreniu údajného Veľkého varovania Ježiša Krista

Spišská biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základe hlásenia kňazov a telefonátov od veriacich, že internetom sa šíri údajné Veľké varovanie Ježiša Krista.

Brat Ján zloží večné sľuby

jankoS radosťou a hlbokou vďačnosťou k Bohu Vám oznamujeme, že v sobotu 24. novembra 2012 náš drahý spolubrat Ján Čirák zloží slánostné, to jest večné sľuby.

Brusel žiadal odstrániť svätožiaru z pamätnej mince

Rozhodnutie odstrániť svätožiaru a kríže z pamätnej mince "Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie" bolo reakciou na pripomienky z Bruselu.

Svätý Otec vymenoval nového banskobystrického biskupa

Svätý Otec Benedikt XVI. dnes vymenoval nového banskobystrického diecézneho biskupa. Stal sa ním doterajší nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec.