Do Medzilaboriec na bicykloch

Cieľom púte je navštíviť niektoré slovenské pútnické miesta. Podujatie sa uskutoční od 8. do 16. augusta 2020. Záujemcovia sú povinní prihlásiť sa do 1. augusta 2020.

Slávnosť svätého Cyrila a Metoda

imagesV Nitre v roku 1995 sv. Ján Pavol II. povedal: „Všetkým veriacim kladiem na srdce: Buďte zjednotení!

Životne jubileum pátra Romana

IMG 20200628 121304

Páter Roman Gažúr, ktorý je členom komunity minoritov v Spišským Štvrtku, sa 18. júla tohto roku dožíva 50. rokov.

Bratislava: Večné sľuby brata Petra

 MG 1279Sobota 27. júna 2020 sa navždy stane jedným z najdôležitejších dní v živote brata Petra Kozmu.

Pozvánka na tábor v Brehove

Miništrantov vo veku 8 – 15 rokov pozývame 18. – 22. augusta na tábor v našom brehovskom kláštore.

Kňazská vysviacka br. Patrika

IMG 20200621 WA0002Dňa 20. júna br. Patrik Bogdan Rygiel z českej provincie minoritov, po úspešnom ukončení teologického štúdia a 6 rokov kňazskej a rehoľnej formácie v Bratislave, prijal sviatosť kňazstva.

Deviaty karloveský farský splav

IMG 20200621 WA0046

Tohtoročný karloveský farský splav z dôvodu daždivého počasia sa konal v skrátenej forme.

Zamyslenie na 11. nedeľu v cezročnom období

nauczanie o kr lestwie„Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Mt 10,7

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

boze cialoPrichádzajúc na svätú omšu neustále ďakujeme Bohu za dar Eucharistie.

V kaplnke bl. Michala a Zbigneva

Hoci slávnosť patrónov kláštornej kaplnky školských sestier v Brezne musela v liturgii ustúpiť slávnosti Najsvätejšej Trojice, sestry na svojich patrónov nezabudli.

800. výročie povolania sv. Antona

V článku na Vatican News sa dozviete, k čomu nás v liste povzbudzuje Svätý Otec František a ako budú toto výročie oslavovať v Taliansku.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

TrójcaŚwiętaMúdre je každý nový deň začínať vzývaním Všemohúceho Boha v troch osobách.