So sv. Jánom Pavlom II. po slovenskom nebi

IMG 20200422 093005Dnes, 22. apríla 2020 si pripomíname 30. výročie príchodu pápeža Jána Pavla II. do Bratislavy.

Zamyslenie na sviatok Božieho milosrdenstva

Tomas

Evanjelium dnešnej nedele nám sprostredkúva stretnutie apoštola Tomáša so zmŕtvychvstalým Ježišom.

Veľkonočná výzva

Prečítaj si časť zo Svätého písma alebo si pozri biblické video a pomodli sa Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu na úmysel Svätého Otca.

Sviatok Božieho milosrdenstva

BM

V tomto roku je to presne dvadsať rokov, čo dnes už svätý Ján Pavol II., ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev.

Bratislava: Veľká noc s koronavírusom

VN mini

Deň začíname rannými chválami v kláštornej kaplnke.

Spiš: Výročie smrti pátra Gmittera

alfonz gmitter miniV Spišskom Štvrtku si dnes pripomíname 120. výročie smrti dôležitej osobnosti, pátra Alfonza Tomáša Gmittera.

Bratislava: Biela sobota s COVID-19

BIela sobota mini

Modlitba, práca, varenie, príprava liturgie, individuálne stretnutia s veriacimi, to bola náplň celého sobotňajšieho dňa.

Kristus vstal z mŕtvych... Aleluja!

ZmartwychwstanieSo ženami z evanjelia Veľkonočnej nedele v mysli vyjdime ku Kristovmu hrobu.

Katechéza na Bielu sobotu

Biela sobotaNa Bielu sobotu Cirkev od samého rána bdie pri Pánovom hrobe a rozjíma umučenie, smrť a zostúpenie k zosnulým.

Bratislava: Veľký piatok s koronavírusom

IMG 20200410 154127Opäť začiatok dňa v kláštornej kaplnke o 7.00 hod.

KATECHÉZA NA VEĽKÝ PIATOK

krzyzAby sme znova prehĺbili osobné stretnutie s Ukrižovaným, skúsme si nájsť spoločne čas na osobné uctenie Kríža

BA: Zelený štvrtok s koronavírusom

IMG 20200409 WA0032Tento kňazský deň naša rehoľná komunita začala spoločnou modlitbou Liturgie hodín, počas ktorej si bratia kňazi obnovili svoje kňazské sľuby.