Rok sv. Jozefa: Svätá omša dňa 19. mája o 18:00

V stredu 19. mája o 18:00 bude naším hosťom páter Jozef Čirák OFM. Svätá omša už NEBUDE vysielaná cez internet, preto pozývame do nášho kostola sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi.

Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu

Pátra Tomáša z Levoče oslovil v Skutkoch apoštolov príbeh apoštola Mateja

Kňazská vysviacka a primície

Brat Peter Kozma prijme 19. júna 2021 v Bratislave kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu omšu bude sláviť 26. júna 2021 vo Veľkých Kapušanoch.

Levoča: Zbieranie odpadu

Deti a mládež z Levoče a okolia sa zapojili do aktivity RE 246 zbieraním odpadu na Mariánskej hore.

Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu

Zamýšľa sa brat Peter M. Kozma.

BONUS: Viac otázok ako odpovedí?

Nejako som sa rozbehol... Ale ešte treba ukázať cestu ďalej a povedať niečo o sprevádzaní!

60 sekúnd: Bojím sa všetko zanechať... (7/7)

Prijatie povolanie nie je ako reset telefónu do výrobných nastavení. Skôr ako kúpa novšieho modelu...

No dobre, ale moji rodičia sú proti... (6/7)

Dospelí ľudia si majú rodičov vážiť a ctiť, nemusia ich poslúchať. Ale nikdy nie je na škodu zamyslieť sa nad tým, čo nám hovoria...

Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu

Božím slovom na 5. veľkonočnú nedeľu nás sprevádza brat Marek Mária Redlich z bratislavskej komunity.

Pôjdem do pekla, ak ho neprijmem? (5/7)

Ak vnímam Boha ako diktátora, tak táto obava môže byť opodstatnená...

Ako a kedy sa rozhodnúť? (4/7)

K celoživotnému rozhodnutiu treba dozrieť. Už teraz však môžem spraviť prvý krok...

Ako mám hľadať svoje povolanie? (3/7)

V prvom rade si treba uvedomiť, že povolanie dáva Boh, ktorý ma najlepšie pozná.