Albánsko

FIER [AL]: Ďakovná sv. omša

V uplynulú nedeľu, 16. augusta 2009 sme odslúžili v našom farskom kostole vo Fier ďakovnú sv. omšu.

Dôvodov bolo viac: prvým z nich je naša prítomnosť v tejto farnosti, keď práve v tento deň sme si pripomenuli prvé výročie nášho príchodu...

Dôvodov bolo viac: prvým z nich je naša prítomnosť v tejto farnosti, keď práve v tento deň sme si pripomenuli prvé výročie nášho príchodu do tejto farnosti; druhým dôvodom bola strecha na našom farskom kostole – ďakovali sme teda za všetkých dobrodincov, z Nemecka a zo Slovenska, ktorí nám pomohli uskutočniť tento krásny projekt; a napokon tretí dôvod – pri tejto sv. omši sme posvätili krásnu veľkú sochu sv. Antóna Paduánskeho, ktorú nám podarovali naši bratia z Padovy.

Slávnostnej sv. omši, za hojnej účasti veriacich, predsedal miestny biskup Mons. Hil Kabashi OFM, ktorý pred tromi rokmi nás do Albánska pozval. Otec biskup v príhovore medzi inými niekoľko krát zdôraznil, že v dnešnej dobe nie je vôbec ľahké nájsť duchovných pastierov, a preto je veľmi vďačný za prítomnosť bratov minoritov aj za ich doterajšiu službu. A my len dúfame a veríme, že tiež s pomocou sv. Antóna dobrý Boh nám bude naďalej pomáhať a sprevádzať nás potrebnými milosťami.

Text: fr. Jaroslav
Foto: fr.Tibor