Albánsko

Albánsko: Denný tábor pre deti

Počas minulého týždňa, 20.-25.7.2009, sa uskutočnil tábor pre deti z našej misijnej farnosti.
Počas minulého týždňa, 20.-25.7.2009, sa uskutočnil tábor pre deti z našej misijnej farnosti.
Témou tábora bolo Stvorenie sveta. V jednotlivé dni sa deti venovali slnku, vzduchu, vode, ohňu, rastlinám, zvieratám a človeku.

Tábora sa zúčastnili deti z dediniek Shtyllas, Jaru, Pojan, Levan, ... mesta Fier, ktoré tvoria našu farnosť. Tieto boli rozdelené na dve skupinky, pretože sme navštívili autami i monastier Ardenica a vykopávky illírskeho mesta v Byllis.

V každodennom programe nechýbala svätá omša, práca na danú tému, pracovné workshopy (tvorba náramkov, ...), tance, spoločenské hry, futbal, súťaž alebo aj poobedňajšia chvíľka siesty.

Pri organizácii nám pomohla škola Murialdo, ktorú spravuje kongregácia Giusepinov, svojimi priestormi pre tábor a animátormi.

Text: br. Tibor
Foto: br. Marek Redlich