Albánsko

Misijný kurz v Belgicku

belg_miniV dňoch od 30. augusta do 25. novembra 2009 sa P. Jaroslav M. Cár, misionár v Albánsku, zúčastnil na misijnom kurze v hlavnom meste Belgicka v Bruseli. Tento misijný kurz je pripravovaný a určený pre mladých bratov misionárov z prvého rádu sv. Františka ...

FIER [AL] – V dňoch 30. augusta – 25. novembra 2009 sa P. Jaroslav M. Cár, misionár v Albánsku, zúčastnil na misijnom kurze v hlavnom meste Belgicka v Bruseli. Tento misijný kurz je pripravovaný a určený iba pre bratov – mladých misionárov – z prvého rádu sv. Františka (františkánov, minoritov a kapucínov). Organizuje sa dvakrát v roku: na jar vo francúzštine a na jeseň v anglickom jazyku. Myšlienka zorganizovať takýto medzifrantiškánsky misijný kurz vznikla v jubilejnom roku 2000 ako odpoveď na globalizáciu dnešného sveta a taktiež v túžbe pochopiť či tiež prehĺbiť františkánsky vklad v misiách univerzálnej Cirkvi.

Tohtoročného jesenného kurzu sa zúčastnili aj piati bratia z Rádu minoritov: dvaja pochádzajúci z indijského štátu Kerala a pôsobiacich na misiách v Andra Pradesh, potom jeden brat zo Zambie a pôsobiaci v Malawi, ďalej brat z Nemecka a pôsobiaci v Peru a napokon fr. Jaroslav pôsobiaci v Albánsku.

Celý kurz bratia zakončili v Taliansku, kde najprv navštívili františkánske miesta (Grecio, La Verna, Gubbio, Assisi) a napokon spoločne prežili duchovné cvičenia v Rivotorto, kde sa nachádza prvý františkánsky kláštor. Pred návratom na misijné pôsobiska, úplne na záver, sa bratia udali do Ríma a stretli sa s generálnym ministrom Rádu minoritov Fr. Markom Tascom, ktorý ich povzbudil a požehnal na misijné cesty.

Text: br. Marek

Foto: br. Jean-François