Albánsko

Albánsko: Nový misionár

Irekmini27. novembra 2009 sa misijná komunita bratov minoritov vo Fier v Albánsku rozrástla o nového člena, ktorým je poľský páter Ireneusz Mikos. Páter Ireneusz prináleží do varšavskej minoritskej provincie.

Náš nový misionár ma 41 rokov a za kňaza bol vysvätený v roku 1994. Krátko po kňazskej vysviacke vycestoval na misie do Ruska. Pracoval v Moskve a neskôr v Petrohrade, kde v minoritskom seminári plnil úlohu vychovávateľa a špirituála. V Rusku prebýval do roku 2005. Má za sebou aj krátku misijnú skúsenosť v Bielorusku. Páter Ireneusz ukončil tohto roku v Ríme na teologickej fakulte sv. Bonaventúru licenciát z františkánskej spirituality.

 

Záujem o misijné účinkovanie v Albánsku sa zrodilo v našom novom misionárovi ešte v čase príprav minoritskej misie v tejto krajine. Spolu s pátrom Jaroslavom Cárom v čase sviatkov navštevovali apoštolskú administratúru južného Albánska. Títo dvaja misionári aj spolu prijali misijný kríž v bazilike sv. Antona v Padove 14. októbra 2007.

 

Novému misionárovi prajeme na príhovor Matky dobrej rady a bl. Matky Terezy hojnosť Božích milostí.

Text: lmb; foto: archiv OFMConv.