Albánsko

Sv. Mikuláš vo Fieri [AL]

mikulas_miniNestarnúci a stále očakávaný sv. Mikuláš zavítal tento rok opäť do našej farnosti v Albánsku. K prítomným sa prihovoril po prvýkrát aj po rusky, čo mnohých zaujalo. Deti však tiež neostali nič dĺžne a prekvapili sv. Mikuláša: a to...

 

Nestarnúci a stále očakávaný sv. Mikuláš zavítal tento rok opäť do našej farnosti v Albánsku. K prítomným sa prihovoril po prvýkrát aj po rusky, čo mnohých zaujalo. Deti však tiež neostali nič dĺžne a prekvapili sv. Mikuláša: a to básničkami či modlitbami, ktoré si mnohí z nich sami napísali, niektorí aj pesničkou či blahoprianím. Vďaka štedrosti slovenských a talianskych dobrodincov sa naše deti aj v tento rok tešili ozaj z krásnych darčekov.

Stretnutie so sv. Mikulášom predchádzala spoločná modlitba ruženca a sv. omša, ktorej predsedal miestny biskup Msgr. Hil Kabashi OFM. Bol to zároveň aj druhý deň Tridua pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorej je zasvätený farský kostol aj celá farnosť. Pri sv. omši otec biskup povzbudzoval miestnych veriacich, aby sa dokázali otvoriť na iných – chudobnejších, a teda aby sa naučili dávať či deliť aj oni z toho čo majú.

 

Text: fr. Jaro

Foto: fr. Marek