Albánsko

Albánsko: Kanonická vizitácia

ALVianocemini3Od 27. do 28. decembra tohto roku brat kustód vykonal kanonickú vizitáciu misijnej komunity v Albánsku. Vo Fier na juhu Albánska žijú traja bratia, dvaja Slováci a jeden Poliak. Predstaveným komunity je brat Jaroslav Mária Cár.

Od 27. do 28. decembra tohto roku brat kustód vykonal kanonickú vizitáciu misijnej komunity v Albánsku. Vo Fier na juhu Albánska žijú traja bratia, dvaja Slováci a jeden Poliak. Predstaveným komunity je brat Jaroslav Mária Cár.

 

Prvoradou úlohou bratov je starať sa o miestnych katolíkov. Odhaduje sa, že v samotnom Fier a v okolitých dedinách žije približne 500 katolíkov a ešte niekoľko tých, ktorí sa hlásia ku katolíckej tradícii. Bratia slúžia sv. omše na troch miestach. V najbližšom čase ich čaká výstavba kostolov v dedinách Jaru a Shtyllas. Veľa úsilia bratia venujú príprave katechumenov na prijatie sviatostí. Katechumeni, väčšinou deti a mládež pochádzajú z katolíckych rodín, ktoré prišli na juh Albánska zo severu, ale je tiež medzi nimi nemalá skupina moslimov, ktorí chcú prestúpiť na katolícku vieru.

 

V čase vizitácie brat kustód sa stretol s miestnym biskupom, ktorý si veľmi váži prácu minoritských misionárov a tiež osobne rozprával s každým bratom. V komunite vládne skutočne bratská atmosféra a príkladný rehoľný život. Vizitácia sa zakončila kláštornou kapitulou počas, ktorej brat kustód poďakoval bratom za misijné zanietenie a zanechal im niekoľko pokynov pre ďalšie napredovanie.

 

Text: lmb; foto: lmb a br. Tibor