Albánsko

VIDEO: Albánsko - Karnevalové radosti

abl_karneval_youtube
Fier [AL] – Posledná nedeľa pred pôstom - 14. februára 2010 v našej albánskej farnosti bola naplnená radosťou a ...

Posledná nedeľa pred pôstom - 14. februára 2010, v našej albánskej farnosti bola naplnená radosťou a fašiangovou zábavou. Na tento deň sme pripravili pre naše deti a mládež poobede karneval spojený s hrami, zábavou, tancami a tiež koncertom miestnych ľudových piesní.

Aj keď karneval v Južnom Albánsku nie je veľmi známy, skôr viac na severe v meste Skadar, alebo vo východnom Albánsku v meste Korça, vidieť že sa teší obľube u detí aj u dospelých aj u nás. Tohto roku nás nečakane prekvapila aj miestna televízia, ktorá sa prišla pozrieť na našu zábavu a požiadali si taktiež P. Jaroslava o rozhovor s otázkami: prečo sa organizuje karneval; aký ma význam a tradíciu; ale taktiež: čo je to pôst; ako ho prežívame; a pod.

Aj touto formou, v našom moslimskom prostredí sa môže evanjelizovať a odovzdávať iným to čo je nám blízke a to, v čo my kresťania veríme. Dúfame, že radosť a pekné zážitky nám z tohto dňa pozostanú ešte dlho. Napokon chceme zaželať všetkým čitateľom našej web-stránky ako aj našim priateľom a dobrodincom požehnané a ovocné prežite pôstneho obdobia.


Text: Fr. Jaroslav

Foto: Fr. Marek