Albánsko

Stretnutie Slovákov v Albánsku

ses_miniPo sviatku Zjavenia Pána, vo štvrtok 7. januára 2010, sa uskutočnilo v Elbasane prvé stretnutie slovenských misionárov a misionárok pôsobiacich v Albánsku.

Po sviatku Zjavenia Pána, vo štvrtok 7. januára 2010, sa uskutočnilo v Elbasane prvé stretnutie slovenských misionárov a misionárok pôsobiacich v Albánsku. Aj keď sme túžili takéto stretnutie zorganizovať už skôr, podarilo sa nám to až teraz a boli sme ozaj radi.

Na stretnutie dorazili deviati (chýbali ešte ďalší traja) misionári: tri sestry satmárky z diecézy Rrëshen, jedna sestra saleziánka z diecézy Lezha, diecézny kňaz Tomáš z diecézy Rrëshen, jedna sestra – misionárka lásky z Elbasan a napokon aj traja minoriti z Fier. Keďže mnohí z nás sme sa ani vôbec predtým nepoznali, tak toto naše stretnutie bolo o to krajšie a zaujímavejšie.

 K radostnej atmosfére prispeli slovenské dobroty, ktoré pripravili naše slovenské misionárky a taktiež slovenské koledy a iné piesne, keďže sme tak trochu slávili ešte aj Vianoce a tiež Nový Rok. Pri tejto príležitosti sme poznali tiež náplň misie sestier misionárok lásky v Elbasane (stredné Albánsko) a potešili sa spevom i radosťou malých deti (sirôt), o ktoré sa tu sestry starajú.

 Rozchádzali sme sa nielen v radosti, ale aj s nádejou, že to nebolo to prvé a aj posledné naše spoločné stretnutie.

 

Text: Fr. Jaro

Foto: Fr. Marek