Albánsko

Albánsko: Misijná prax bratov juniorov

al_klerici_miniPočas letných prázdnin zavítali do komunity minoritov vo Fier mladí bratia: br. Tibor Takáč (Slovensko),  br. Łukasz Pazgan (Poľsko) a br. Željko Klarić (Bosna a Hercegovina, Chorvátska provincia minoritov).
 

Bratia bohoslovci vytvorili s miestnymi bratmi misionármi super medzinárodnú komunitu. Aj keď  sa zdalo na začiatku, že bude trocha problém s jazykom v komunikácii, či tiež pri spoločnej modlitbe breviára, neskôr sa ukázalo, že to všetko boli len zdanlivé ťažkosti.

Aj keď misijná prax našich bratov bohoslovcov v Albánsku sa ešte neskončila, už teraz im chceme poďakovať v prvom rade za to, že odvážne prijali naše pozvanie a prišli k nám. Sme im vďační za pomoc pri organizovaní letných aktivít, ako aj pri rôznych fyzických prácach v našej rozvíjajúcej sa misijnej prítomnosti. V neposlednom rade sme im vďační za ich prítomnosť vôbec a za ich osobné svedectvo, čím veríme oslovili mnohých mladých ľudí. Veríme a dúfame, že aj v budúcnosti budeme môcť privítať ďalších spolubratov, či iných ochotných spolupracovníkov v našej komunite.

Text: br. Marek Redlich, br. Jaro
Foto: minoriti v Albánsku