Albánsko

Albánsko: Návšteva generálneho vizitátora

jacek_1V dňoch od 4. do 7. januára 2011 našu misiu vo Fieri navštívil generálny vizitátor P. Jacek Ciupiński, ktorý plní funkciu generálneho asistenta pre východnú Európu. Takáto generálna vizitácia sa uskutočňuje aspoň raz za volebné obdobie...

V dňoch od 4. do 7. januára 2011 našu misiu vo Fieri navštívil generálny vizitátor P. Jacek Ciupiński, ktorý plní funkciu generálneho asistenta pre východnú Európu. Takáto generálna vizitácia sa uskutočňuje aspoň raz za volebné obdobie nášho najvyššieho generálneho predstaveného, a teda aspoň raz za 6 rokov.

P. Jacek počas svojej návštevy chcel spoznať bližšie život bratov v komunite, ich každodennú náplň, radosti aj problémy, plány a rozvoj novej misie nášho rádu. K tomuto poslúžili aj osobné dlhšie rozhovory generálneho vizitátora s jednotlivými bratmi komunity ako aj stretnutie s miestnym ordinárom Mons. Hilom Kabashim, či tiež s veriacimi farnosti.

Na záver návštevy sa uskutočnila kláštorná kapitula, počas ktorej generálny vizitátor poďakoval bratom za vynaložené úsilie a službu v tejto misii a súčasne ponechal bratom aj zopár rád či odporúčaní, povzbudení pre budúcnosť františkánskej prítomnosti v Južnom Albánsku.

 

Text: fr. Jaroslav M. Cár