Albánsko

Fier [AL]: Vianoce v Albánsku

Albansko_miniKaždoročne prežívame radosť z Božieho Narodenia. Inak tomu nebolo ani u nás v Albánsku tohto roku. Zásluhu na tom má v prvom rade pekná dekorácia vyhotovená P. Irenejom v kostole, ale taktiež deti a mládež s rodičmi, ktorí neúnavne sa podieľali...

Každoročne prežívame radosť z Božieho Narodenia. Inak tomu nebolo ani u nás v Albánsku tohto roku. Zásluhu na tom má v prvom rade pekná dekorácia vyhotovená P. Irenejom v kostole, ktorá mnohých ľudí preniesla do čias Narodenia Pána v Betleheme a oslovila nielen katolíkov, ktorých je tu málo, ale prišli a prichádzajú aj iní ľudia, ktorí tu cítia Božiu prítomnosť.

Napokon boli to tiež aj deti a mládež s rodičmi, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a prežívaní Vianoc, či to skrze „vianočnú scénku“ o Narodení Pána alebo skrze spev. Tohto roku sa nám podarilo po prvýkrát vytvoriť malý, ale silný chór, ktorý svojím spevom obohatil prežívanie liturgie.

V deň Narodenia Pána - 25.12. - po sv. omši sme sa podelili našou radosťou aj s našimi hosťami, medzi ktorými nechýbali pravoslávni kňazi či rôzni predstavitelia politických strán v našom meste. V najbližšom čase sa chystáme navštíviť a požehnať príbytky našich veriacich, a deliť sa touto vianočnou radosťou aj s tými, ktorí pre rôzne dôvody nemohli ešte navštíviť Novonarodené dieťa v našom Betleheme.

Text: fr. Jaroslav; foto: Cristina & Daniele