Albánsko

Fier [AL]: Sväté Písmo v rámci ľudskej kultúry

Albansko_miniV dňoch od 21. februára do 8. marca 2011 P. Jaroslav Cár viedol niekoľko stretnutí o Svätom Písme pre študentov odbornej školy, ktorú vedú v meste Fier pátri Jozefíni. Študenti majú tu rôzne zameranie: sekretárky, mechanici, elektrikári ... V dňoch od 21. februára do 8. marca 2011 P. Jaroslav Cár viedol niekoľko stretnutí o Svätom Písme pre študentov odbornej školy, ktorú vedú v meste Fier pátri Jozefíni. Študenti majú tu rôzne zameranie: sekretárky, mechanici, elektrikári ... Nie je to typicky stredná škola, pretože študuje tuná aj staršia mládež, ktorá už má za sebou ukončenú nejakú strednú. Jedná sa skôr o profesionálne odbory.

Keďže štát a taktiež školy v Albánsku sú laické, tak nedovoľuje sa učiť v priestoroch školy žiadne náboženstvo. Jednak v rámci predmetu „Kultúra“ pátri Jozefíni pozvali miestneho farára P. Jaroslava, aby vysvetlil študentom: „Čo je to Biblia?; O čom nám hovorí? Hlavný odkaz či posolstvo Biblie?“

Poniektorí študenti po prvý krát mali tak možnosť vziať do ruky Sv. Písmo a prečítať si niečo z neho; všeobecne povediac všetci  počúvali s veľkým záujmom o čom svedčili aj mnohé otázky, ktoré kládli na zakončenie stretnutí - medzi inými: „Kam ťa zavedie čítanie Biblie alebo čo ti dáva...? A je všetko pravda čo sa číta v Biblii? ... “ Zo všetkých tried, je potrebné podčiarknuť, sa nachádza v tejto škole iba jedno katolícke dievča. Väčšina študentov sú moslimského vyznania, pravoslávni, alebo tiež patriaci do rôznych siekt, medzi nimi nechýba aj nám známa „Svedkovia Jehovovi“.

Veríme, že tých zopár stretnutí o „najčítanejšej knihe sveta“ medzi touto hľadajúcou mládežou, ktorá koniec koncov je prakticky vychovaná bez viery, prinesie v svojom čase aj ovocie.


Text: P. Irenej Mikos, foto: P. Rosario Avino