Albánsko

Albánsko: 26 novopokrstených

Veľká Noc v našej farnosti vo Fier bola prežívaná tento rok s veľkou radosťou, keďže po ročnej príprave sme na Bielu Sobotu prijali do Katolíckej Cirkvi 26 nových členov.
Veľká Noc v našej farnosti vo Fier bola prežívaná tento rok s veľkou radosťou, keďže po ročnej príprave sme na Bielu Sobotu prijali do Katolíckej Cirkvi 26 nových členov. Medzi nimi bolo 5 dospelých žien, mládež a tiež zopár malých detí. Po krste všetci dostali jednoduchý drevený krížik na krk, ktoré pre nás pripravil jeden veriaci zo Slovenska. Dospelí prijali v tento deň taktiež sviatosť birmovania z rúk o. biskupa Mons. Hila Kabashiho, ktorý predsedal slávnostnej liturgii.

Túto radosť mládež a deti nenechali len pre seba, ale v nedeľu po sv. omši na amfiteátri pri kostole sa svojím programom poďakovali Bohu za dar krstu: deti z Fier a Dermenasu pripravili scénku o Zmŕtvychvstaní Ježiša, a novopokrstenci zo Shtyllas prejavili svoju radosť tancom a básničkami o Ježišovi. Ďalším krokom za Ježišom pre tieto deti bude v júni slávnosť Kristovho Tela a Krvi, kedy po prvýkrát sa vyspovedajú a príjmu Kristovo telo. Veríme a dúfame, že deti budú verné Ježišovi a budú zachovávať Božie prikázania každý deň.

Text: fr. Jaroslav Cár
Foto: Cristina