Albánsko

Albánsko: Kríž na kostolnej veži

Po namáhavej práci pri stavaní 14 metrového lešenia zablysol na zvonici farského kostola vo Fieri kríž.


Po namáhavej práci pri stavaní 14 metrového lešenia zablysol na zvonici farského kostola vo Fieri kríž.

Ešte predtým, po jeho vyhotovení bol slávnostne požehnaný počas nedeľnej farskej omše.

Pevne veríme, že tento symbol bude všetkým kresťanom hovoriť o nepochopiteľnej veľkosti Ukrižovanej Lásky.

br. Marek M. Redlich