Bratislava

Bratislava: Slávnosť Nepoškvrnenej

novenaVo štvrtok 8. decembra sme v Cirkvi slávili slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pre minoritov je to mimoriadne dôležitý sviatok...

Slávnostným kazateľom v deň sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v bratislavskom kostole minoritov bol br. Bogdan Sikora, provinciálny minister Menších bratov konventuálov v Českej provincii sv. Cyrila a Metoda. Brat Bogdan sa vo svojej homílii zameral na objasnenie náuky o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Vyzdvihol prínos františkánskych teológov na ceste Cirkvi ku konečnému definovaniu tejto náuky a načrtol konkrétne body, v ktorých sa môže táto pravda viery dotknúť aj našich životov.

 

Slávnosť Nepoškvrneného počatia sa v minoritskom ráde slávi s veľkou pompéznosťou. V minoritských kostoloch prebieha pred sviatkom deväťdňová novéna, na ktorú sa pozývajú slávnostní kazatelia a v preddeň liturgickej slávnosti bratia dodržujú prísny pôst. Tento rok novénu v Bratislave viedli naši rehoľní spolubratia z rôznych kláštorov na Slovensku i v Čechách. Tohtoročnú novénu sprevádzala osobnosť sv. Maximiliána, najväčšieho ctiteľa nepoškvrnenej Panny Márie v súčasnej dobe. Veriacim kazatelia týmto spôsobom priblížili modernú františkánsku mariánsku spiritualitu.

 

V predvečer sviatku sme si uctili vzácne relikvie sv. Maximiliána. O sv. Maximiliánovi je známe, že jeho telesné ostatky boli spálené v krematóriu koncentračného tábora. Zachovala sa však brada, ktorú ešte počas pôsobenia sv. Maximiliána pri strihaní ukryl jeden z bratov. Ten bol totiž už za jeho života presvedčený, že sa jeho predstavený raz určite  stane svätým.

 

Dogma o nepoškvrnenom počatí Panny MárieScotus

Vyhlásenie dogmy o nepoškvrnenom počatí sa uskutočnilo až po teologických diskusiách, ktoré trvali niekoľko storočí. Cirkev dlho hľadala správne teologické vyjadrenie tohto tajomstva Máriinho života. Svätý Tomáš Akvinský a svätý Bernard z Clairvaux napr. nesúhlasili s teologickými dôvodmi náuky o nepoškvrnenom počatí. Františkánska teologická škola ju zase vždy obhajovala. V minoritských teologických kruhoch, ktoré zastupujú napr. sv. Bonaventúra či bl. Ján Duns Scotus, bolo toto tajomstvo vždy vyznávané a ohlasované. Mimoriadne vyniklo v spiritualite sv. Maximiliána a v hnutí Rytierstvo Nepoškvrnenej, ktoré založil. Stará františkánska pieseň o Nepoškvrnenej - Tota pulchra es María tzn. Celá krásna si, Mária, je jednou z najobľúbenejších mariánskych piesní o tomto tajomstve aj u nás, na Slovensku.

Dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie sa stala záväzným článkom viery až roku 1854, keď ju slávnostne definoval Pápež Pius IX. Štyri roky po vyhlásení tejto pravdy pápežom Piom IX. ju Božia Matka v Lurdoch pri svojom zjavení sv. Bernadete potvrdila osobne: „Ja som Nepoškvrnené Počatie.“

 

 

Fotogalériu z novény si môžete pozrieť tu.

 

 

Info: br. jozef

Foto: archív OFM Conv.