Bratislava

Bratislava: Pôstna charitatívna zbierka

malomocny2Aj v pôstnom období prebieha charitatívna zbierka na pomoc pre Útulok sv. Františka v Levoči.

malomocny1"Pán dal mne, bratovi Františkovi, aby som takto začal konať pokánie: kým som bol v hriechoch, zdalo sa mi príliš trpké vidieť malomocných. A sám Pán ma zaviedol medzi nich a preukázal som im milosrdenstvo. A keď som od nich odchádzal, to, čo sa mi zdalo trpké, premenilo sa mi na sladkosť duše i tela; a potom som ešte trochu bol vo svete a opustil som ho." (Testament sv. Františka)

                                                                                                                  

Malomocnými dnešných dní sú ľudia trpiaci rôznymi závislosťami. Práve im je určené nové dielo - Útulok sv. Františka v Levoči, ktorý pred časom začal fungovať v priestoroch nášho Kláštora Svätého Ducha. V pôstnom období prebieha v Bratislave charitatívna zbierka pre útulok.

Každú nedeľu od 11. do 25. marca bude pred kostol sv. Františka od 8.00 do 13.00 hod. možné priniesť potrebné veci, ktoré sú v kostole uvedené na lístočkoch pri vchode.

Najpotrebnejšie sú trvanlivé potraviny, akékoľvek hygienické potreby, čistiace prostriedky a pánske jarné a letné oblečenie.

.

.

Ak chcete toto dielo podporiť iným spôsobom alebo v inom čase, ponúkame vám kontaktné údaje:

Číslo účtu: 0524876126/0900 - Slovenská sporiteľňa

Kontakt:

Útulok sv. Františka

Košická ul. 2

054 01 Levoča

IČO:42228251

Tel: 0904 738 980

Zriaďovateľ: Občianske združenie Konkordia-Lat. Svornosť

Kontaktná osoba: páter Roman Gažúr - 0904 738 980

 .

.

Bližšie informácie o Útulku sv. Františka tu...