Brehov

Brehov: miništrantský tábor

 

mini_ministranti
V dňoch od 8. do 13. augusta sme sa my, miništranti, zúčastnili na letnom miništrantskom tábore s bratmi minoritmi v Brehove.

 

Od 8. do 13. augusta  sme sa my, miništranti, zúčastnili na letnom miništrantskom tábore s bratmi minoritmi v Brehove.


Celý tábor sa konal v duchu sv. Maximiliána Kolbeho, ktorý bol minorita, zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej a masmedialista. Vedúci tábora si pre nás pripravili rôzne aktivity. Deň sa začínal rozcvičkou a pokračoval doobedňajšími krúžkami (film, kamera, slovo a sv. Maximilián), na ktorých sme sa toho veľa naučili a na ktorých sme sa aj dobre zabavili. Poobedňajší program bol spojený s kúpaním v bazéne, prípadne nakupovaním v obchode. Každý deň bol zaujímavý aj tým, že si pre nás vedúci a vedúce pripravili rôzne aktivity športového alebo turistického charakteru. Večer alebo ráno sme mali možnosť zúčastniť sa na svätej omši, ktorej príprava bola spojená so svätou spoveďou, prípadne s duchovným rozhovorom.


Náš pobyt v tábore spríjemnila najmä nočná hra, pri ktorej sa nás vedúci a vedúce snažili vystrašiť  a čiastočne sa im to aj podarilo. Na záver tábora sme boli slávnostne pasovaní za Rytierov Nepoškvrnenej.

 

Naša vďaka patrí všetkým vedúcim, kuchárkam a v neposlednom rade aj bratom minoritom z Brehova, ktorí nám umožnili zúčastniť sa na tomto tábore. Všetci sa už tešíme na tábor v Brehove v roku 2012.

Jakub Lengvarský


 

Viac fotiek je možné pozrieť vo fotogalérii.