Levoča

Levoča: Veľkonočné obdobie v Útulku sv. Františka

utulokKlienti nášho útulku sa pripravovali na veľkonočné sviatky modlitbou, pôstom a prácou.

V mesiaci marci ako aj začiatkom apríla sa klienti nášho útulku pripravovali na veľkonočné sviatky modlitbou, pôstom a rovnako aj prácou.

.

Pracovná terapia

V rámci pracovnej terapie klienti vlastnoručne vyrábali pletené rohožky z textílii, pletené košíčky z papiera, ružence z kože, pletené korbáče a venčeky z prútia, veľkonočné pohľadnice a kraslice, dekoratívne vankúše a rámčeky na fotografie. Tieto výrobky potom ponúkali pred kostolom Ducha Svätého v Levoči veriacim za ich milodary.

.

Sviatočné dni

Radostné ALELUJA v Noci zmŕtvychvstania zaznelo aj v našom kostole bratov minoritov. Ani na tejto slávnosti nechýbali naši klienti, ktorí sa aktívne zapájali do liturgie predovšetkým spevom a miništrovaním. Aj keď niektorí z nich nemôžu zatiaľ pristupovať k sviatostiam, vidieť v ich živote ozajstnú túžbu po zmene. Uvedomujú si, že ju nemôžu dosiahnuť sami, ale len pomocou Božej milosti a to prostredníctvom intenzívneho prehlbovania vzťahu s Bohom.

Okrem sv. omše majú klienti v dennom poriadku zahrnutú aj duchovnú službu na ktorej sa pravidelne zúčastňujú. Na tomto stretnutí sa preberajú aktuálne témy , ktoré sa opierajú o čítanie Božieho slova. Od neho sa potom odvíja aj modlitba chvál, ktorou zakončujeme toto stretnutie a vyprosujeme požehnanie od nášho Boha pre každého človeka, ktorý potrebuje alebo prosí o modlitbu. V nedeľu Božieho Milosrdenstva sa klienti zúčastnili slávnostnej sv. omše v minoritskom kostole a v poobedňajších hodinách sa niektorí z nich vybrali aj na Mariánsku horu s úmyslom poďakovať Panne Márii za jej Syna, ktorý sa zjavil prostredníctvom sv. Faustíny, apoštolky Božieho Milosrdenstva celému svetu. Okrem rannej modlitby sv. ruženca sa klienti pravidelne stretávajú v hodinu Božieho Milosrdenstva pri obraze Milosrdného Ježiša a vyprosujú potrebne milosti pre seba, blízkych, priateľov i cely svet.

Mária Oravcová

..

Viac info o Útulku sv. Františka nájdete tu...

.