Spišský Štvrtok

Spišská Veľká Noc

Po štyroch Veľkých nociach v Bratislave nastal čas na zmenu. Spišský Štvrtok. Po obede som zobral kufor a zamieril som do… školy. Štúdium je priorita. Na Hlavnú stanicu som som sa dostal až po dvoch hodinách eschatológie. Nasadol som na vlak do Popradu. Krátko po štarte som stretol prvého známeho: fokolarína, ktorý donedávna pôsobil v Karlovej Vsi. Počas družnej debaty mi na plece poklepal ďalší známy: jezuita z našej teologickej fakulty. V Poprade ma už čakal brat Ondrej spolu s pátrom Róbertom, ktorí ma odviezli do kláštora. Cestou sme ešte stihli natankovať a „posvietili“ si na nás aj policajti.

Zelený Štvrtok

O 9:00 sa v katedrále začala omša svätenia olejov, ktorej predsedal miestny biskup, otec Štefan Sečka. Páter Róbert a páter Marek koncelebrovali a ja som sa opieral o stĺp, pretože všetky miesta na sedenie už boli obsadené. Doteraz nechápem, odkiaľ sa tam vzalo toľko ľudí… Túto svätú omšu som prežil trochu inak ako obvykle, pretože som si uvedomil, že tohtoročnou krizmou budem zrejme pomazaný aj ja. Po svätej omši som opäť stretol známych: najprv rodičov pátra Jozefa, potom saleziánskeho novica z Popradu a nakoniec diakona z Oravy.

Večer sme slávili svätú omšu v našej farnosti. Keďže má okrem farského kostola aj tri filiálky, museli sem sa podeliť. Farár – páter Róbert – zostal v Spišskom Štvrtku, páter Marek išiel do Bukovinky a bratia z Levoče si rozdelili Dravce a Dlhé Stráže.

 

Ja a brat Ondrej sme taktiež zostali v Spišskom Štvrtku, ktorý bol dnes aj Zelený. Pred svätou omšou sme absolvovali nácvik s miništrantmi. Mojou úlohou bude v týchto sviatočných dňoch pomoc pri rozdávaní svätého prijímania a dohliadanie na to, aby pri liturgii všetko klapalo.

Veľký Piatok

Ráno sme sa v kostole pomodlili ranné chvály s posvätným čítaním a následne krížovú cestu.

Popoludní sme sa začali modliť deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva. O 15:00 nasledovali obrady Veľkého piatku. Páter Marek bol opäť v Bukovinke, my ostatní vo Štvrtku. Liturgia slova vyvrcholila spevom pašií v podaní miestneho mužského zboru. Kríž si uctili miništranti, prvoprijímajúce deti a birmovanci. V „kaplnke Zápoľských“ si po obradoch mohli kríž uctiť ostatní veriaci. Až do večera tam bola vystavená aj Sviatosť Oltárna.

Biela Sobota

Deň sme opäť začali modlitbou ranných chvál s posvätným čítaním. Potom sme v Spišskom Štvrtku a v ostatných dedinách postupne začali poklonu pri Božom hrobe. Z Dlhých Stráží sme zamierili do Levoče. Ja som sa bol pozrieť do nášho kostola, kde sa pod vedením pátra Stanislava pracovalo na kvetinovej výzdobe, a páter Róbert bol u pána dekana vyzdvihnúť oleje na pomazanie chorých, katechumenov a krizmu, ktorá sa používa okrem iného pri birmovke.

Nácvik miništrantov bol napoludnie, ale účasť bola poznačená futbalovým zápasom, ktorý práve prebiehal. Popoludní sme pracovali v kláštore – bolo treba navariť a upratať. Večer sme sa v kláštornej kaplnke pomodlili vešpery a opäť sme sa rozdelili. Veľkonočnú vigíliu sme začali sláviť o 19:30. Po počiatočných problémoch so zapálením paškálu už zvyšné obrady prebiehali bez problémov. Namiesto slávnostnej večere sme však upravovali kvetinovú výzdobu v kostole...

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

V kláštornej kaplnke sme sa stretli už o 6:30 na modlitbe ranných chvál. Svätú omšu o 8:00 slúžil páter Róbert. Po svätej omši o 11:00, ktorú odslúžil páter Marek, sme spoločne dovarili obed a zasadli k slávnostne prestretému stolu. Po obede sme s bratom Ondrejom venčili psov a odhaľovali tajomstvá farského kostola. Vyšli sme aj na vežu… Podvečer nás páter Róbert vzal na prechádzku.

Veľkonočný pondelok

Deň sme opäť začali rannými chválami v kaplnke. Po raňajkách sa každý z nás vybral na svätú omšu. Ja som zostal s pátrom Róbertom v Spišskom Štvrtku. Všetko prebiehalo tak ako v nedeľu, akurát pred svätou omšou sme tu mali návštevu z Bratislavy a po svätej omši krst štyroch detí.

Oblievačka ani šibačka sa dopoludnia v kostole nekonala, hoci nejaké malé náznaky boli. Ale popoludní sme sa s bratom Ondrejom vybrali na dve návštevy, počas ktorých sme si to aspoň symbolicky vynahradili. Brat Ondrej – aby nevzbudil podozrenie – si vzal iba malú fľašku s vodou… :)

Utorok

Keď som sa vyspal, pomodlil, najedol a zbalil, páter Róbert ma odviezol do Popradu na vlak. Napriek tomu, že bol dosť plný a nemal som miestenku, hneď som si našiel miesto na sedenie a sedel som celú cestu – až som bol prekvapený. V rámci prípravy na vyučovanie som väčšinu cesty čítal článok o kapadóckych otcoch (sv. Bazil Veľký, sv. Gregor Nazianzský a sv. Gregor z Nyssy). Čo je veľa, to je veľa – preto som sa nakoniec dal do reči so spolucestujúcimi. Po príchode do Bratislavy som nezamieril do kláštora, ale domov. Stretol som sa s rodičmi a súrodencami, bol som na svätej omši vo svojej »farnosti« a takto povzbudený som sa o 22:00 vrátil do kláštora v Karlovej Vsi…

text & foto: br. Tomáš M.