Assisi: Objavili medirytinu nášho mučeníka

iglodiminiBratia v našom materskom kláštore Sacro Convento v Assisi objavili ďalšie dobové zobrazenie nášho mučeníka z Radu.

iglodi 09

Pred časom sme na našej internetovej stránke informovali, že v materskom kláštore našej rehole – Sacro Convento v Assisi bol objavený dobový obraz minoritského mučeníka zo Zemplína, br. Štefana Iglódiho.

.

Bratia v Sacro Convento však opäť objavili iné dobové zobrazenie nášho Božieho sluhu: medirytinu, na ktorej je mladý muž, br. Štefan Iglódi, zobrazený s atribútom svojho mučeníctva – mečom zaťatým v hlave. Dolná časť zobrazenia obsahuje latinský nápis, ktorý mal bratom pripomínať jeho umučenie.

.

Preklad latinského nápisu:

FRÁTER ŠTEFAN IGLÓDI, LAICKÝ BRAT REHOLE MINORITOV – KONVENTUÁLOV, SYN URODZENÝCH RODIČOV, NARODENÝ V UHORSKEJ OBCI Kis – Rozvágyi, KTORÝ VSTÚPIL DO RáDU MINORITOV – KONVENTUÁLOV A CHYTENÝ KALVíNMI, NABáDANý K NáVRATU DO OTCOVSKEJ SEKTY, SILNO upevnený V KATOLíCKEJ VIERE, omráčený údermi mečov do hlavy a následkom prerezania hrdla, odovzdal svojho ducha bohu dňa 6. novembra v roku 1639.

.

Proces povýšenia na oltár

Eliáš Štefan Iglódi je prvým zo skupiny minoritských mučeníkov umučených v obci Rad na východe Slovenska. Cirkevné autority sa hneď po správe o mučeníckej smrti br. Štefana všemožne usilovali o svätorečenie tohto mladého minoritu. Jeho obrazy s popisom umučenia sa pravdepodobne nachádzali vo viacerých kláštoroch (v súčasnosti sú zachované najmenej tri). Meno mladého mučeníka sa neustále objavuje v zoznamoch Božích sluhov minoritského rádu.

.

info a preklad: br. jozef