Kľúč k víťazstvám

2. júla Lk 1,39-56

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?! - to sú slová zvolania každého, kto v službe Cirkvi spoznáva nezaslúžený zaskakujúci dar.