25. marca Lk 1, 26-38

Potrebujeme Máriinu múdrosť. Všetci sme totiž, tak ako ona, volaní Bohom. On posielam svojich poslov a čaká na našu odpoveď. My však v oslovujúcich nás buď nespoznávame Božích poslov, alebo kladieme odpor a podmienky. To je však spôsob, akým sa k nám približuje Pán, aby  v nás mohol začať nový život.

23. marca Lk 15, 1-3. 11-32

"Už nie som hoden byť synom..., prijmi ma ako nádenníka". Toto je nápad márnotratného syna ako sa potrestať za hriešne premárnenie dedičného podielu. Všetci sa po hriechu pokúšame potrestať sa a máme na to najrôznejšie nápady. Moc Otcovho súcitu však úplne rozbila synov plán. Kiežby aj všetky naše nápady na vytrestanie sa za naše hriechy, zničila moc súcitu a veľkodušnosť milosrdenstva nášho Pána.

21. marca Lk 16, 19-31

Toto dnešné evanjelium nie je o Lazárovi, ani o boháčovi, a nie je to ani rozprávka pre komunistov o odmene pre chudobných či pekle pre bohatých. Toto dnešné evanjelium je o nás, čiže o tých piatich bratoch, ktorí nechcú robiť pokánie. Lebo nepočúvajú Písmo (prorokov). A preto nie sú schopní prijať ani dobrú zvesť o Zmŕtvychvstalom.

20. marca Mt 20, 17-28

Každý kresťan potrebuje objaviť, že namiesto zaoberania sa Pánom Bohom, alebo sebou samým, alebo svetom okolo seba, ide v živote o MY. A to je úplne nová cesta, pre každého, kto chce žiť kresťanstvo naplno. Ježiš hovorí: "Ideme do Jeruzalema". Počuť deň po dni ako mi Ježiš hovorí: dnes ideme tam, dnes ideme umrieť, dnes ideme zmŕtvychvstať, dnes sa ideme učiť milovať... znamená objaviť sladkosť tohto MY, ku ktorému nás pozval Otec. A to je plnosťou kresťanstva.

19 . marca Mt 1, 16. 18-21. 24a

Jozef rozmýšľal prepustiť Máriu nie preto, lebo jej nedôveroval, ale jednoducho preto, že sa cítil príliš malý mať účasť na tak veľkej veci akým malo byť prijatie Mesiáša. Sv. Jozef je preto pre nás patrónom na všetky tie momenty, keď sa necítime pripravení do úloh, ktoré pred nami stoja. Je patrónom ťažkých situácii a výziev.

18. marca Lk 6, 36-38

Mať srdce naplnené milosrdenstvom, alebo nafúknuté súdmi a zavrhnutím. Je v tom obrovský rozdiel, ktorý si potrebujeme u seba všímať. Druhé je ľudské, prvé však božské!

17.marca Lk 9,28b-36

Ježiš zapaľuje srdcia učeníkov a oni zisťujú, že im je dobre tam, kde je on. Táto skúsenosť ich robí tiež schopnými ísť za Ježišom kdekoľvek, aj na cestu kríža.

16. marca Mt 5, 43-48

Byť dokonalý ako nebeský Otec... Čo to znamená? Znamená to, nemerať svoju veľkorysosť veľkorysosťou druhých, ale - ako Otec - predchádzať v láske, vychádzať v ústrety hriešnikom a nemerať preukázané dobro.

15. marca Mt 5, 20-26

V kontexte prikázania Nezabíjaj Ježiš hovorí o rôznych nálepkách, ktoré dávame svojim blížnym. Naše nálepky majú v sebe veľkú moc: môžeš nimi usmrtiť svojho blížneho v jeho rozvoji. Vskutku, ten môže začať konať ako niekto, pre koho nie je šanca zmúdrieť, alebo naučiť sa veriť.

14. marca Mt 7, 7-12

Ježiš nás znovu oslobodzuje od našej mylnej predstavy o Bohu, akoby sme sa mu mali priblížiť skrze naše výkony. Prosiť, hľadať a klopať - čiže túžiť. Toto je to, čo v nás hľadá.

13. marca Lk 11, 29-32

V očakávaní znakov od Pána Boha je určitá zloba. Problém je v tom, že takto prehliadame každodenné znaky Božej starostlivosti, zhovievavosti a milosrdenstva, a v nich aj každodenné pozvanie k obráteniu.

12. marca Mt 6, 7-15

Jednoduchosť a dôvera - to sú postoje, ktoré nám dnešné evanjelium ukazuje ako základné v modlitbe.  Ako pulz kresťanskej modlitby. Bez pulzu...

8. marca Mt 9, 14-15

"No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť." Ako je to u teba? Máš Ženícha? (To nie je otázka ženám k MDŽ!) Je Ježiš tvojim intímnym priateľom a tvoj život životom svadobčana pozvaného na jeho svadobnú hostinu? Alebo máš dôvod postiť sa?