23. mája Jn 15, 9-11

Všetci máme skúsenosť túžby podeliť sa radosťou. Dnes vidíme Ježiša prežívať to isté. Chce, aby jeho radosť bola našou. A nielen to. Aby sa táto radosť v nás rozvíjala. Vidíme tiež,  že táto radosť vyplýva zo skúsenosti s Otcom a jeho láskou. Z tejto perspektívy je potrebné uvažovať o našej viere.

22. mája Jn 15, 1-8

Veľa ovocia... viac, čiže hlbšie, čiže širšie, múdrejšie a jasnejšie, a teda intímnejšie. Toto je v samotnom strede kresťanstva. Pretože  Pán je plný štedrosti. Záleží mu na tom, aby sme ho takto poznali. Nehľadá lojálnych otrokov, ale dôverných priateľov. 

21. mája Jn 14, 27-31a

Pán nie je skúpy. Svojím učeníkom, a skrze svoje slovo dnes aj všetkým, čo chcú počúvať, odovzdáva vzácny dar pokoja. Je niečo vzácnejšie?

20. maja Jn 14, 21-26

To, čo dostávaš od Pána nie je nikdy len pre teba. Takto sa On zjavuje svetu, že sa dáva poznať tebe.

19. marca Jn 13,31-33a.34-3

Byť v Ježišovej škole učeníctva znamená rásť v láske k bratom vo viere. Dnes máme znovu príležitosť sa prizrieť tejto skutočnosti v našom živote.

18. mája Jn 14,7-14

"Kto verí vo mňa..." bude konať ešte väčšie znaky. Obrátenie, prilipnutie k Božiemu slovu, evanjelizácia, konkrétna láska voči blízkym, trpezlivosť v utrpení...

17. mája Jn 14,1-6

Náš strach zo smrti nás ovplyvňuje vo všetkom. Ježiš prišiel preto, aby nás od tohto strachu oslobodil. Dnes nás pobáda, aby sme sa na neho spoliehali. Prišiel totiž ako Boží posol, ako vyjadrenie Otcovej túžby, aby sme bezpečne dorazili do domoviny, kde nájdeme naše pravé uspokojenie. Vyznajme v ňom „cestu, pravdu a život“ pre človeka.

15. mája Jn 12,44-50

Ak by sme si kládli otázku, čím sa Pán Boh zaoberá, tak v dnešnom evanjeliu dostávame odpoveď, že určite sa nezaoberá súdením. Je to trochu zaskakujúce, pretože mnohí si myslia, že Boh robí vlastne toto a preto s ním nechcú mať nič spoločné. Počúvaj dnešné Ježišove slová a prizri sa svojej predstave o Bohu.

14. mája Jn 15,9-17

Milovať blížneho, milovať sa navzájom - to je podstata, v podstate všetko, čo nám prikazuje Ježiš. Nič viac a nič menej. K tomu si nás vyvolil a urobil si z nás priateľov, aby sme sa toto mohli naučiť.

9. mája Jn 6, 44-51

Opakuj si dnes tieto Ježišová slová, aby vstúpili do tvojho srdca aj s pokojom, ktorý prinášajú: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta."

8. mája Jn 6, 35-40

Starneme. Každý deň trochu umierame. Preto je tak úžasné počuť z Ježišových úst: vzkriesim ťa. Čiže: neboj sa, ži plnosťou života, lebo všetko, čo v tebe podlieha smrti ja premením v nový život.

7. mája Jn 6, 30-35

V dnešnom evanjeliu sa objavuje jeden druh nenaučenej modlitby: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb! Je to úprimný výkrik srdca, ktorý sa môže rodiť aj v nás, zvlášť pri čítaní Božieho slova alebo pri niektorých situáciách, ktorými nás Boh navštevuje.

3. mája Jn 14,6-14

Nie naše hlboké myšlienky, ani vznešené city nás privádzajú k Bohu. Ale tak ako hovorí Ježiš: "Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." Naše myšlienky či túžby môžu k tomu poslúžiť, no urobiť to môže iba Ježiš.