31. marca Jn 8, 21-30

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o sebe ako o Otcovom učeníkovi, ktorý počúva Jeho slová a to, čo počuje od Otca, potom odovzdáva ďalej. Si aj ty učeníkom, ktorý sa snaží každý deň zachytiť pre seba najviac sviežu, životodárnu múdrosť aká je v tomto svete? Chceš byť učeníkom?

30. marca Jn 8, 1-11

Každý z nás bol vo svojom živote v takom centre pozornosti, že ho pohľad iných ubíjal k zemi a ničil. Existuje však aj iný pohľad na nás v takejto situácii. Boží pohľad odpúšťa, dvíha a oživuje. Pripomeň si dnes, že si v centre Božej pozornosti, ale Jeho pohľad na teba je iný, než ti to častokrát diktujú tvoje medziľudské skúsenosti.

29. marca Jn 11, 1-45

"Lazár poď von!" Započúvaj sa dnes do týchto slov. Aby si v nich započul to, čo ti Ježiš hovorí ako svojmu priateľovi a bratovi svojich priateľov. Túto Veľkú Noc máš aj ty zanechať smrť, vrátiť sa k životu, a stať sa znakom o možnosti nového života pre všetkých.

28. marca Jn 7, 40-53

Ak chceš zakúsiť kto je naozaj Ježiš, začni ho počúvať - otvor Evanjelium a popočúvaj jeho vlastné slová. Zbav sa tých rozšírených predstáv o Ježišovi, ktoré si prijal a ktoré ti neustále nanucuje popkultúra, lebo tie predstavy ti nedajú ani len náznak toho, kým je On naozaj.

27. marca Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Ježiš túžil dať ľuďom opravdivú slobodu, o ktorej je židovský sviatok Stánkov. Ľudia však neboli ešte pripravení prijať tento dar... My však dnes čítame o tom, aby sa v nás obnovil plameň túžby po slobode, ktorú má pre nás Ježiš. Nech nám to dnes pomôže zmobilizovať sa k rozhodnutiu výjsť zo svojho Egypta pod Jeho vedením.

26. marca Jn 5, 31-47

"Skutky, ktoré konám svedčia o mne, že ma poslal Otec". Vieš k akým skutkom si povolaný ty? To sú tie dobré ľudské skutky, ktoré vidíš, že ich nevieš konať zo svojich síl, že na ne potrebuješ silu "zhora" - Božiu lásku. Cez nich sa bude v tvojom živote zjavovať Ježiš Kristus, a aj ten, ktorý ho poslal. Ktoré skutky to sú?

25. marca Lk 1, 26-38

To, čo bolo Márii zvestované, bolo logicky nemožné. Avšak Máriina skúsenosť nám ukazuje, že s Bohom je všetko možné. Aj v našom živote, keď Pán prichádza so svojim slovom, ktoré sa zdá tak sväté, tak krásne, tak pravdivé... a my pozeráme na seba, či na manžela, farára... vtedy sa nám vynára naša bieda, a s ňou istota, že aj najbližších sto rokov to pôjde tak, ako doteraz. Ale presne o toto sa jedná: o našu vieru uprostred tejto nemožnosti. A o odpoveď: hľa, som služobnica Pána, nech sa mi stane...

24. marca Jn 5, 1-3. 5-16

Nie vždy sme pripravení alebo aj nie vždy tak stopercentne chceme zmenu v našom živote, ako ten ochrnutý človek z dnešného evanjelia. Nevadí, Ježiš i tak môže začať konať zázraky v tvojom živote...

23. marca Jn 4, 43-54

Nenariekaj nad tým aké to je vo svete, v cirkvi, v tvojej rodine, kdekoľvek. Že je veľa zla a zdá sa, že je stále silnejšie. Hľadaj, akého dobra sa máš ujať. "Uveril on i celý jeho dom". Za dobrom, ktorého sa ujímaš, pôjdu ďalší a prinesie prekvapivý rozvoj. Hoci by to bol najmenší krok v poslušnosti voči Pánovi.

22. marca Jn 9, 1-41

Ježiš nám v dnešnom evanjeliu určuje ísť umyť realitu nášho života v rybníku Poslaného.  Máme umyť tie najmenej pochopiteľné veci nášho života, tie ktoré neprijímame, vo vode našej misie a tak objaviť, že práve tieto veci sú nám potrebné na to, aby sme vyplnili naše poslanie. Boh premieňa absurdity nášho života na niečo, čo nám pomáha milovať nášho blížneho. Nikto z nás si nemôže myslieť, že dospel vo viere, ak sa nezmieril s týmito nepochopiteľnými vecami svojho života a neobjavil, že to všetko, čo bolo ťažké, tvrdé a nejasné, bolo potrebné na to, aby stretol Pána.

21. marca Lk 18, 9-14

Dnes máme v evanjeliu dvoch ľudí, ktorí hovoria svoje životné príbehy. Jeden hovorí len o svojich domnelých úspechoch a vylučuje akékoľvek chyby. Druhý hovorí o svojich chybách, ale s dôverou, že jeho chyby nie sú prekážkou pre toho, ktorý je Milosrdenstvom. Je veľmi dôležité, aký životný príbeh si o sebe hovoríme vo svojom vnútri, lebo to nie je ani tak o minulosti, ale o tom, kým budeme.

20. marca Mk 12, 28b-34

Poznať prikázania a aká je Božia vôľa, znamená byť blízko Božieho kráľovstva. To znamená veľa a zároveň nič. Až opravdivá láska k Bohu a k blížnemu je totiž vstúpením doň.

19. marca Mt 1, 16. 18-21. 24a

"Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku..." Sv. Jozef je vďaka svojej skúsenosti vzorom v prekonávaní strachu a prijatia našej reality. V realite, ku ktorej patria aj naši blížni, sa totiž realizuje plán Božej prozreteľnosti. Len máme niekedy strach, vyvolaný našimi ľudskými kalkuláciami. V takýchto chvíľach obracajme sa na sv. Jozefa.