Mt 13, 31-35

To, že tie veci, s ktorými Ježiš začal sú tak malé a ukryté, ťa ešte stále pohoršuje? Ich sila je vlastne v tejto malosti a ukrytí.

25. júla Jn 6, 1-15

"Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí." Koľkokrát nás takto Pán skúša! A koľkokrát prepadneme zbytočnému znepokojeniu! Dôverujme, On vie, čo urobí.

24. júla Mt 13, 24-30

"To urobil nepriateľ". S tým by sme mali počítať. To, čím sa medzi iným vyznačujú kresťania to je realizmus: nečudujeme sa, že zlo pôsobí a že mnohých zvádza. Našim postojom je pokoj a umenie rozlišovať.

23. júla Jn 15, 1-8

Veľa ovocia... viac, čiže hlbšie, čiže širšie, múdrejšie a jasnejšie, a teda intímnejšie. Toto je v samotnom strede kresťanstva. Pretože  Pán je plný štedrosti. Záleží mu na tom, aby sme ho takto poznali. Nehľadá lojálnych otrokov, ale dôverných priateľov.

22. júla Jn 20, 1-2. 11-18

Mária Magdaléna prišla za Ježišom ešte v noci, no ukázalo sa, že táto noc je počiakom úplne nového Dňa. Je dôležité, aby sme aj my prichádzali za Ježišom počas "noci", to jest uprostred situácií, keď možno nevidíme nádej ani východiská pre náš život. S Ježišom sa tieto situácie stávajú počiatkom niečoho úplne nového...

21. júla Mt 13, 1-9

"Kto má uši, nech počúva!" Počúvať vôbec nie je také ľahké, ako sa zdá. Naše prijímanie Božieho slova je ohrozované rôznymi vplyvmi. Je potrebné o tom vedieť a spolupracovať s Božou milosťou, stále tak štedrou a trpezlivou voči nám.

20. júla Mt 12, 46-50

"Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal..." Svoje slová podčiarkol gestom. Podobne ako otec, ktorý sa pochváli svojim synom a pritom ho poklepe po pleci alebo objíme pred všetkými. Prečo to robia otcovia a prečo to robí v dnešnom evanjeliu voči nám Ježiš?

19. júla Mt 12, 38-42

Máš Cirkev ohlasujúcu zmrtvychvstalého Syna človeka, ktorý bol tri dni a tri noci v lone zeme. Naozaj potrebuješ ešte väčšie znamenie?

18. júla Mk 6, 30-34

Keď sme v koncoch zvykneme si položiť otázku: kto ja vlastne som? A môžeme sa pokúšať o rôzne odpovede... Ježiš nás pozná lepšie ako my sami. Jeho pohľad na nás je plný zľutovania. Vidí nás totiž ako ovce bez pastiera. Ovca bez pasiera - to je presný obraz našej ľudskej kondície. Preto nám ponúka svoju náuku: sústrediť sa na to, čo nám hovorí Ježiš, je našou obnovou a opravdivým odpočinkom.

18. júla Mt 12, 14-21

"Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí..." Áno, takýto vskutku je náš Pán. Nech je dnes a vždy v tebe vďačnosť za milosrdenstvo a zhovievavosť, ktoré môžeš zakusovať stále znovu a znovu.

16. júla Mt 12, 1-8

Ako často a ľahko hovoríme o tom, čo je Božou vôľou... A hocičo pod ňu dokážeme schovať. Od Pána sme však dostali zjavené predovšetkým toto slovo: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu".

15. júla Mt 11, 28-30

Je leto, čas dovoleniek a hľadania oddychu. Dostávame preto Ježišovo slovo o opravdivom odpočinku a pozvanie k nemu. Kristov odpočinok je v prijatí Jeho jarma. To spočíva v zhodení jariem, ktoré sme si naložili sami, a v ťahaní brázdy nášho života len spolu s Ním. Spolu s Ním totiž sa aj veľké bremená stávajú príjemné a ľahké.

14. júla Mt 11, 25-27

Nebeský Otec ukrýva a zjavuje svoje veci komu ako chce. A Ježiš ho za to zvelebuje. Lebo je to dobré aj pre nás, že nám Otec udeľuje poznanie podľa svojho uznania. Vždy však môžeme prosiť! Dobrá modlitba nás totiž vždy najprv zmenšuje, aby sa nám naše srdce dostatočne rozšírilo na prijatie Jeho darov.