28. septembra Lk 9, 46-50

Znovu to tu máme: opravdivá veľkosť v Božich očiach je malosť. Nepotrebujeme teologické štúdia, kurzy a neviem aké skúsenosti, aby sme sa priblížili k Bohu. Potrebujeme sa však zmenšiť, čiže uvidieť o niečo pravdivejšie svoju realitu - to, že sme hriešnici. To nám totiž pomôže uvidieť aj nezištnosť Božej lásky k nám.

27. septembra Mt 21, 28-32

Idem, Pane?! Kajať  sa znamená aj obrátiť sa od slov k  skutkom,  od "Pane" k "Otče".

26. septembra Lk 9, 43b-45

Veta o tom, že sa Ježišoví učeníci báli spýtať ho na to, o čom hovoril, je pre nás asi na výstrahou. Aby sme sa nebáli ako oni, ale stále sa pýtali nášho Pána na to, čomu nerozumieme, alebo voči čomu sa búrime...

25. septembra Lk 9, 18-22

Otázky Ježiš nekladie z ohľadu na seba. Majú pomôcť nám. Aká bude teda tvoja odpoveď dnes?

23. septembra Lk 9,1-6

"Na cestu si neberte nič", dôverujte úplne. Tam, kde ste teraz, takí akí ste, s tými problémami, ktoré vás trápia v tejto chvíli. Život je cesta, ktorú prejdem s vami...

22. septembra Lk 8,19-21

Najvyšší, Autor a Pán celého vesmíru, dnes hovorí, že počúvaním a uskutočňovaním Jeho slova vstupujeme s Ním do blízkosti či súladu, ktorý sa dá porovnať k vzťahom blízkych členov rodiny. Nech bude pre nás každý deň príležitosťou pokročiť v tejto blízkosti.

21. septembra Mt 9,9-13

Hriech nie je prekážkou pre nášho Boha, naopak: On prišiel zvlášť pre tých, ktorých sa hriech dotkol svojou zničujúcou silou. O našom Bohu môžme preto tvrdiť, že je maximálne dostupný...

20. septembra Mt 20, 1-16

Aj ty občas zazeráš na Pána preto, že je dobrý, že žehná hriešnikom? Pros dnes o uzdravenie svojho srdca, aby si začal vidieť mimoriadnosť svojho daru viery a povolania.

19. septembra Lk 8, 4-15

"Dobré a šľachetné srdce" a vytrvalosť. To stačí na to, aby sme mohli prijímať Božie slovo a prinášať bohatú úrodu. V akom stave je dnes tvoje srdce? Alebo máš možno problém s vytrvalosťou?

18. septembra Lk 8, 1-3

Tvoj život, podobne ako život učeníkov a učeníčok Učiteľa z Nazaretu, môže byť pre iných dobrou správou. Ako? Je potrebné „s ním chodiť“.

17. september Lk 7, 36-50

"Komu sa menej odpúšťa, menej miluje." Vieš, koľko sa odpúšťa tebe? Pros o milosť, aby si to videl o niečo viac.

16. septembra Lk 7, 31-35

A k čomu prirovnáme toto naše pokolenie? Ježiš nás už vtedy videl presne: sme ako deti, ktoré nevedia, čo chcú, vyslovujeme ostrú kritiku na adresu iných a predsa konáme podľa ich zlého príkladu. Je to opak múdrosti, akej nás chce naučiť On.

15. septembra Jn 19, 25-27

Ježiš nám odovzdáva svoju matku. A jej odovzdáva nás. Poznáme to. Ale prečo to robí vlastne vo chvíli svojej agónie na kríži? Mohol to predsa urobiť kedykoľvek predtým, alebo po zmŕtvychvstaní. Bude to súvisieť s tým, čo v tej chvíli prežíval učeník pod krížom... Vo chíľach skúšky viery môže každý učeník nanovo nájsť blízkosť Kristovej matky.