16. júla Mt 11, 20-24

Ježiš dnes nešetrí ťažkými slovami. Vie, aké je dôležité včas nastúpiť na cestu obrátenia. Mali by sme ďakovať za všetkých, ktorí nás naprávajú, a pomáhajú zastaviť v nás hnilobný proces...

13. júla Mt 10, 24-33

Si cenný v Božích očiach. Preto sa boj o svoju dušu a o to, či si dobrým žiakom nášho Učiteľa.

12. júla Mt 10, 16-23

Sú ľudia, ktorí majú zlú vôľu. Nemali by sme byť naivní. Ale z druhej strany, pamätajme na to, že sa môžeme mýliť, či dokonca prenášať na iných zmýšľanie svojho červivého srdca. Realizmus a prostota - taký by mal byť postoj Ježišovho učeníka. Skúmaj dnes ako je to s tebou. 

11. júla Mt 19, 27-29

Dnešné evanjelium nás presviedča, že ak investuješ svoj život do kráčania za Ježišom, zakúsiš mnoho dôležitých a krásnych vecí. Zakúsiš nový život po Ježišovom boku. 

10. júla Mt 10, 1-7

Ako kresťania sme dostali obrovský dar viery, ktorá je mocou nad nečistými a zlým duchmi. Koľko ľudí nevidí zmysel svojej existencie a možno aj v tejto chvíli rozmýšľa nad tým ako ukončiť svoj život. A my sme častokrát ustráchaní a zahanbení! Pán chce obnovujúcu moc jeho lásky odovzdať svetu. Chce, aby sme ju používali, a posúvali tam, kde chýba život.

9. júla Mt 9, 32-38

Ako ovce bez pastiera... tak vidí Ježiš zástupy. Vidí v nás potrebu pastiera, vodcu, ktorý nás svojím hlasom dokáže viesť a dať to, čo si sami nevieme zabezpečiť. Akým úžasným darom je môcť sa nechať viesť Ježišovým hlasom!

8. júla Mt 9, 18-26

Evanjelium o dotýkaní. Kde je to miesto, kam môžeš prísť a dotknúť sa uzdravujúceho Spasiteľa? Kam prichádza On, aby sa ťa dotkol v tvojej slabosti? To miesto je Cirkev. A dotknúť sa ho tam môžeš vierou.

7. júla Lk 10, 1-12. 17-20

Ako baránkov medzi vlkov... tak toto je sila. Ježiš v plnej pravde hovorí slová o sile, ktorá sa najlepšie prejavuje v slabosti...

6. júla Mt 9, 14-17

V akom stave je tvoja duša dnes? Cítiš sa pozvaný na hostinu, alebo ti veci tohto sveta zobrali radosť z pozvania k jednote so Ženíchom? To nie je výčitka, ale pozvanie vykonať krok.

5. júla Mt 28, 16-20

Nie si sám. Vo svojej misii voči deťom, manželovi, kolegom..., v tvojej starostlivosti o ľudí, ktorých ti Pán Boh zveril. V tej úlohe, odovzdať im pravdu Evanjelia, nie si sám. Pripomeň si to na začiatku každého dňa. Spomeň si  na obraz Ježiša, ktorý posiela Jedenástich uisťujúc ich, že všetka moc jeho lásky, celá jeho zodpovednosť za svet je nad nimi. Nedovoľ nikdy, aby nad tebou zvíťazila myšlienka, že to nezvládneš. Lebo NIE SI SÁM.

4. júla Mt 9, 1-8

"Aby ste vedeli..." Ježiš robí zázrak, aby zdokladoval inú, zázračnejšiu vec: možnosť našej obnovy cez odpustenie hriechov, ktoré Boh stále ponúka. Je však ľahšie uzdraviť ochrnutého, ako rozhýbať k viere človeka, ktorý nechce... 

3. júla Jn 20, 24-29

Jedno Ježišovo slovo, ktoré nás dosahuje z dnešného evanjelia, v túžbe po dotyku: "nebuď neveriaci".

29. júna Mt 16, 13-19

Peter je v Cirkvi skalou. “Na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu”. Kto je v jednote s Petrom, stavia Boží dom lásky, jednoty a pokoja. Jednota nie je len o podriadení sa, ale predovšetkým o prežívaní rovnakého ideálu.