17. januára Mk 1, 40-45

Pán chce nielen naše očistenie, ale aj podriadenosť. Tak sme boli totiž Bohom vymyslení od počiatku a toto Ježiš prišiel v nás obnoviť. Častokrát sa však stáva, že očistenie od neho prijímame, no podriadenosť odmietame. A Ježiš potom už nemôže konať v našom živote, čo by chcel...

16. januára Mk 1, 29-39

Ježiš nie je ako nejaký duchovný guru, ktorý sedí kdesi vo svojej nirváne, ku ktorému je potrebné vykonať si púť, a ponížene ho o niečo prosiť. Ježiš je neustále v pohybe a hľadá každého človeka v jeho životných situáciach, hlása slovo, vyháňa zlých duchov, napráva učeníkov...

15. januára Mk 1, 21-28

Je paradoxné, že ľudia sa tak veľmi vzrušujú nad vonkajšími prejavmi zlého ducha. Pritom vieme, že ak sa zlý duch prejavuje, je to príznak jeho bezmocnosti, neprofesionality. Vyrušovať by nás mal jeho pokoj. Najlepšie sa mu pôsobí incognito, keď nás má spracovaných, a môže do nás slobodne pumpovať myšlienky a vášne, ktorými nás má vo svojej moci.

14. januára Mk 1,14-20

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Ukončili sme vianočné obdobie, začali sme obdobie "cez rok", aké krásne je znovu počuť slová o Božom kráľovstve, ktoré sa nám priblížilo a o Božej túžbe po našom obrátení!

13. januára Lk 3, 15-16. 21-22

Spomínajúc na udalosť Ježišovho krstu slávime otvorenie sa neba pre každého pokrsteného. Boh vo svojom Synovi hovorí k nám, stále živý vo svojom slove, a my máme prístup k Otcovi, čiže k Láske, ktorá dáva zmysel všetkému v našich životoch.

12. januára Jn 3, 22-30

Je úžasne čítať toto dnešné evanjelium a vnímať Jánovu radosť vo viere. Nevie veci s istotou, ale vo viere vidí to podstatné. Radosť, ktorú prežíva hľadiac na to, čo Boh realizuje cez svojho Syna s ľudstvom, ho vedie k blaženému umenšeniu - pokore. Aj my sa učíme veriť, to jest vo svetle zjavených vecí hľadieť na udalosti nášho života. Je to cesta k radosti a pokore.

11. januára Lk 5, 12-16

"Prines za svoje očistenie obetu, im na svedectvo" - obeta a svedectvo, to sú veci, ktoré sú plodom očistenia. Nevieš svedčiť? Nemáš síl obetovať sa? Znamená to, že potrebuješ skúsenosť očistenia. A tú môže mať len ktosi, kto uzná, že potrebuje očistene, že si ho nevie dať sám, padne na tvár pred Pánom a prosí.

10. januára Lk 4, 14-22a

Zažiť ako sa spĺňa Písmo v mojom živote dnes - toto je dar pre každého kresťana, ktorý dovolil Ježišovi vstúpiť do synagógy svojho života, aby tam rozvinul Knihu a čítal...

9. januára Mk 6, 45-52

Niekedy nám Ježišove slová môžu pripadať tak nereálne, tak vzdialené našej bežnej skúsenosti, že sme tiež schopní kričať Mátoha! Na našej ceste na druhý breh nášho života je však veľa vecí, ktoré sa potrebujeme naučiť a Ježiš to vie najlepšie.

8. januára Mk 6, 34-44

Ovce bez pastiera - to je naša diagnóza. Takto, nežne a pritom presne, nás vidí náš Pán. Ak nás nevedie On, ako najlepší pastier, tak nás budú viesť iní. Na rozdiel od nich, On stále čaká na náš slobodný súhlas a naše ochotné počúvanie jeho hlasu.

7. januára Mt 4, 12-17. 23-25

Božie kráľovstvo je stále blízko. Priblížilo sa k človeku. Už ani netreba zostupovať do Galiley. Ježiš totiž ďalej učí, hlása evanjelium a uzdravuje všade tam kde je Cirkev – jeho telo.

6. januára Mt 2, 1-12

Hľadanie pravdy a krásy môže každého človeka priviesť až do Jeruzalema, to jest k proroctvám Starého Zákona o Mesiášovi a potom až k ich vyplneniu: k domu, k Božiemu dieťatu a jeho matke... - čiže k novému pohľadu na jeho každodennosť. Tento úžadný objav potom vyúsťuje k radostnému otvoreniu pokladníc: k radosti, vďačnosti a dávaniu.

5. januára Jn 1, 43-51

"Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Nesúď podľa zovňajšku, ako Natanael, ani Ježiša, ani Cirkev, ani druhých ľudí, ale pozeraj na to, čo rodí Boží Duch a teda príjmi pozvanie Cirkvi, ktorá ti hovorí: poď a uvidíš.