20. apríla Jn 6, 30-35

Existujú hrôzne hlady: telesný, duševný aj duchovný. V tomto čase asi najviac ľudí okolo nás trpí duševným, čiže psychickým hladom - po stretnutí, po užitočnosti, po zdieľaní... Máme schopnosť aj povinnosť kŕmiť ľudí, ktorí trpia telesným aj duševným hladom. Existuje však ešte dôležitejšia úloha: odovzdať Slovo, duchovný pokrm, ktorý dokáže nasýtiť najdôležitejší z hladov, ktoré skusuje človek - hlad po zmysle, po odpovedi na otázku načo žijem. Je to hlad po tej najväčšej z blízkostí, na ktorý môže odpovedať iba Pán Boh. 

19. apríla Jn 6, 22-29

Dnes počujeme Ježišovu výčitku: Hľadáte ma, pretože ste sa najedli dosýta! Čiže: nehľadáte ma nezištne, využívate ma, prišli ste, lebo tým chcete získať. Nezaujíma vás dobrodružstvo lásky, k akému som prišiel pozvať, a ktoré sa volá viera! Tak ako všetky Ježišove výčitky, aj táto, nás má osvietiť a priviesť k obráteniu...

18. apríla Lk 24, 35-48

Prekvapenie, zdesenie, úžas, pochybnosti: stretnutie s Pánom znepokojuje a dráždi. Aj naša predstavivosť je príliš malá na to, aby sme skutočne pochopili, čo sa stalo na Veľkú noc. Avšak môžeme mať v srdci vieru a dôveru, ako aj ochotu vydať sa s Ním na cestu...

17. apríla Jn 6, 16-21

Únava nás dokáže odtrhnúť od skutočnosti. Mali by sme na to pamäť a nespoliehať sa priveľmi na svoje zmysly. Učeníci v dnenšom evanjeliu boli tak unavení, že dokonca Ježiša vnímali ako mátohu, hoci s ním predtým strávili celý deň. Dávaj pozor na únavu! Nedovoľ, aby ti dokonca z Boha urobila strašidelnú predstavu.

16. apríla Jn 6, 1-15

Nie je to tak, že Ježiš má pre nás len odpovede. Častokrát, podobne ako v dnešnom evanjeliu, nám kladie otázky. Otázky, ktoré uvoľňujú z nášho vnútra našu bezradnosť, na ktorú hneď potom reaguje svojou pomocou... akonáhle začneme spolupracovať s milosťou.

15. apríla Jn 3, 31-36

Môže sa nám zdať, že žijeme. Alebo že sme toho veľa v živote už stihli, či pochopili. To všetko je však ničím, ak si nezažil to najdôležitejšie: láskyplný vzťah so Stvoriteľom tvojho "srdca". Kto "uvidel" Ježiša, čiže zosobnenie Božej lásky k človeku, spoznal opravdivý život, ktorý mu nikto nezoberie, ani smrť. Všetko popri ňom, je márnosťou. 

14. apríla Jn 3, 16-21

"...aby nezahynul nik, kto v neho verí". Sú chvíle, keď sme úplne na dne a nemôžeme sa oprieť na tom, čo máme v srdci. Vtedy si potrebujeme opakovať tieto Ježišové slová a opierať sa na jeho láske, ktorá nemôže sklamať.

13. apríla Jn 3, 7b-15

Áno, biologicky sa znovu nemôžeme narodiť, ale táto túžba po novom začiatku, ktorá je v nás, je ozvenou nášho povolania k novej kvalite života. A o nej hovorí dnes Ježiš. My o tom počúvame, aby sme ho o to prosili. O novú kvalitu života, ktorú už nie je možné stratiť a vyviera z nášho vnútra. Ježišov dar Ducha môže neustále obnovovať ten najdôležitejší rozmer našej existencie.

12. apríla Jn 3, 1-8

Áno, rovnako ako Nikodém, by sme si najradšej veci vypočuli a pochopili, avšak to o, čo ide vo viere v Krista sa nepodobá na prednášku. Skôr na pôrod... Čakajme a žiadajme oveľa viac než lepšie chápanie!

11. apríla Jn 20, 19-31

Stretnutie so živým Kristom je vždy aj poslaním: "Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás". A v čom spočíva toto poslanie? V odpúšťaní hriechov z moci Ducha Svätého. Dnešné evanjelium nám to pripomína, podčiarkujúc, že pokoj a odpustenie druhým sú vyústením nášho sviatostného života.

10. apríla Mk 16, 9-15

Záver evanjelia sv. Marka je plný konštatovaní o neviere, ako reakcii učeníkov na zvesť o zmŕtvychvstaní. Boli to tipickí židia, plní skepticizmu a pochybostí, ktorí len tak na niečo nenaletia. Evanjelium to podčiarkuje, aby bolo zrejmé, že naša viera nie je ani náhodou výsledkom ľahkovernosti, alebo žeby sa zrodilo z existenciálnej potreby. Evanjelium je absolútne nepredpokladanou a zaskakujúco novou správou pre tento svet!

9. apríla Jn 21, 1-14

Rovnakým zázrakom ako pri prvom stretnutí, Ježiš Petrovi pripomína s kým má dočinenia. Aj po zrade a po návrate k starému životu jeho povolanie platí a dostáva teraz nový rozmer. Je pritom zaujímavé, že Petrovi to nedochádza samému. Cez Jána, iného z učeníkov, Peter stretáva Krista novým spôsobom.

8. apríla Lk 24, 35-48

Stáva sa, že ľudia prepadnú smútku a beznádeji natoľko, že ich už nič nedokáže dostať z tohto stavu. Do ich presvedčenia, že sa im v živote nič nepodarilo a nikdy nepodarí, nedokáže preniknúť ani kvapka nádeje. Učeníci stretávajúci Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní sú tak zmätení a naľakaní, že si myslia, že vidia ducha... Aké šťastie, že Pán je vytrvalý a má slovo, schopné preniknúť hrubu vrstvu nášho zmätku, smútku, strachu a beznádeje, a zobudiť v nás nový život!