8. júla Mt 10,1-7

Aby si bol Ježišovým apoštolom, nepotrebuješ ísť ako misionár na druhú stranu zemegule. Pozri sa okolo seba, na tých "stratených z domu" - tvojho domu, tvojich blízkych, ktorí sa vzdialili Cirkvi. Už táto skutočnosť je ohromnou výzvou...

7. júla Mt 9,32-38

Mnohí sú "zmoreni a sklesnutí ako ovce bez pastiera". Modlitbe sa za biskupov a kňazov, aby našli spôsoby ako sa priblížiť takýmto ľuďom. Prosíme za povolaných aj za povolania.

6. júla Mt 9, 18-26

"Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem". Odevom Krista je Cirkev, kde sa môžeš dotknúť Krista vo sviatostiach, v Slove, v spoločenstve. Môžeš sa ho dotknúť vierou.

5. júla Mt 28, 16-20

Nie si sám. Vo svojej misii voči deťom, manželovi, kolegom..., v tvojej starostlivosti o ľudí, ktorých ti Pán Boh zveril. V tej úlohe, odovzdať im pravdu Evanjelia, nie si sám. Pripomeň si to na začiatku každého dňa. Spomeň si  na obraz Ježiša, ktorý posiela Jedenástich uisťujúc ich, že všetka moc jeho lásky, celá jeho zodpovednosť za svet je nad nimi. Nedovoľ nikdy, aby nad tebou zvíťazila myšlienka, že to nezvládneš. Lebo NIE SI SÁM.

4. júla Mt 9, 14-17

Existuje smútok, ktorý vyplýva z hriechu a z vedomia straty jednoty s Bohom, s milovaným Ženíchom. Takémuto smútku je potrebné dovoliť nás zaplaviť. Dovoliť mu, aby znel silne v našom srdci. Neutekaj vtedy do zábavy, do zajedania. Siahni po pôst, ktorý ešte prehĺbi smútok, no v konečnom dôsledku ťa urobí hlbším človekom, otvoreným na lásku, a bdelým, aby si o ňu znovu neprišiel.

2. júla Lk 1,39-56

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?! - to sú slová zvolania každého, kto v službe Cirkvi spoznáva nezaslúžený zaskakujúci dar.

30. júna Mt 8, 23-27

Stáva sa, že prepadávame panike. Vtedy sa nám zdá, že je toho všetkého priveľa: priveľa emócií, priveľa vecí, ktoré sú na našej hlave, priveľa záväzkov, na ktoré sme sa podujali... Vlny, ktoré sa prevaľujú na malú loďku uprostred mora, je obrazom tejto nadmiery vecí, ktoré spôsobujú paniku. Avšak je tu Ježiš, ktorý upokojuje vlny, ale hlavne hystériu svojich učeníkov. Čokoľvek by sa dialo, čokoľvek by sa prevaľovalo na tvoju hlavu, hľadaj spojenie s tým, ktorý upokojuje hystériu.

28. júna Mt 10, 37-42

Ježiš nám dnes hovorí: Bude to na nič, ak ma budeš považovať len za dalšiu hračku svojho života. Bude ti to na nič, ak budem pre teba natoľko dôležitý, ako tvoj syn či dcéra, alebo priateľ. Je to príliš málo, nič to nedá. Ak chceš zakúsiť premenu, ktorú môžem v tvojom živote vykonať iba ja, tak ma potrebuješ prijať ako najdôležitejšiu osobu svojho života. Potrebuješ ma prijať na mojich podmienkach, ísť za mnou, nie pridávať si ma k svojmu životu.

27. júna Mt 8, 5-17

Ježiš v dnešnom evanjeliu vyzdvihuje vieru pohana a dáva ju za vzor veriacim ľuďom. Vieš aj ty uvidieť prvky viery u ľudí, ktorí sú ti kultúrne či nábožensky vzdialení, a velebiť Boha za nich? A nechať sa nimi inšpirovať?

26. júna Mt 8,1-4

"Chcem, buď čistý" - v Kristovi je stále prítomná túžba po našom očistení, živote a spáse. S tým môžeš a mal by si rátať.

24. júna Lk 1, 5-17

Ktorá z tvojim modlitieb bola vypočutá? Vieš to povedať tu a teraz? Anjel zvestoval Zachariášovi, že jeho modlitba o dieťa bola vypočutá. Nájdi dnes aspoň jednu takúto svoju vypočutú modlitbu a zapamätaj si to. Lebo Boh túži kŕmiť tvoju nádej takýmito udalosťami...

23. júna Mt 7, 6. 12-14

Ako by si chcel, aby s tebou konali ľudia? Porozmýšľaj dnes nad touto vecou. Konkrétne. Je to veľmi dobrá životná stratégia a "Zákon i Proroci", čiže celá náuka Svätého Písma.

22. júna Mt 7, 1-5

Ježiš sa na nás dnes obracia veľmi priamo: Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Ako sa to robí, ako sa vyberá brvno zo svojho oka? Hlbokým uznaním toho, že som pokrytec a väčší hriešnik než môj brat. Tým sa stávam schopný narábať s hriechmi môjho brata. Avšak len s tými malými, smietkami...