Kľúč k víťazstvám

7. júla Mt 9,32-38

Mnohí sú "zmoreni a sklesnutí ako ovce bez pastiera". Modlitbe sa za biskupov a kňazov, aby našli spôsoby ako sa priblížiť takýmto ľuďom. Prosíme za povolaných aj za povolania.