Kľúč k víťazstvám

15. júla Mt 11,25-27

Otec ukrýva alebo zjavuje poznanie tak, ako sa mu páči. My však môžeme prosiť Jeho Syna, ktorý nás miluje...