Kľúč k víťazstvám

4. augusta Mt 15, 1-2. 10-14

„To, čo poškvrňuje človeka“ sa rodí v srdci. Pomodli sa dnes o čisté, to jest jednoznačné, myšlienky, srdce a skutky.