Kľúč k víťazstvám

8. augusta Mt 17, 14-20

"Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť?" Skúsme si z dnešného evanjelia zobrať tieto slová, prijať ich vážne a nosiť v srdci počas celého dňa. Možno vďaka tomu zaklíči v nás túžba po opravdivej odpovedi na Božiu túžbu po našej viere, alebo sa aspoň hlbšie zakorení vedomie konkrétnosti Pánovej zhovievavosti.