Kľúč k víťazstvám

18. októbra Mt 22, 15-21

Ako minca nesie obraz a nápis odkazujúcu na svetského vládcu, tak človek je stvorený na obraz a podobu Božiu. Dnešné evanjelium nám pripomína túto pravdu o človeku: sme stvorení pre Boha a jemu patríme. Tento svet je len nástrojom v tom zásadnom vzťahu nášho života. Odovzdať teda svetu to, čo je jeho, znamená zanechať všetko to, čo nás núti mať a znamenať niečo v očiach sveta. V krste sme dali svetu, čo je jeho a Bohu, čo je Božie - čiže seba samého. Prestaňme si robiť ilúzie: nie sme stvorení pre tento svet.