Kľúč k víťazstvám

22. októbra Lk 12, 49-53

Duchovný život nie je stálym zdokonaľovaním sa v unikaní pred napätiami, pred rozpormi. Od kedy je svet svetom, žiaden človek nebol ušetrený boja, ktorý prebieha medzi starým a novým, medzi zlým a dobrým, medzi dobrým a ešte lepším človekom v našom vnútri. Kristus prišiel, aby vstúpil do tohto boja so svojim svetlom a so svojou posilou.