Kľúč k víťazstvám

25. októbra Mt 22, 34-40

Na dvoch veciach spočíva všetko, to jest či žijeme alebo sme mŕtvi. Na láske, ktorú skusujeme, keď prijímame Božiu lásku. A to, čo z toho vyplýva: že zo šťastného vedomia plného prijatia nás samých, sa rodí naša schopnosť prijímať iných.