Kľúč k víťazstvám

26. októbra Lk 13, 10-17

Choroba ženy z dnešného evanjelia je evidentne obrazom zla, ktoré bráni človeku narovnať sa a pozerať hore. Oslobodzuje sa od neho po osemnástich rokoch vďaka Ježišovi, a to v sobotu. My slávime už nie sobotu, ale Pánov deň, pretože tento deň máme presne na oslobodenie sa od pút zla, ktoré nám bráni pozerať hore, k nášmu cieľu. Nedeľa je tak pre kresťana dňom, kedy "netreba pracovať", lebo je to deň oslobodenia.