Kľúč k víťazstvám

30. októbra Lk 14, 1-6

Opuchnutý človek, chorý na vodnatieľku, je pravdepodobne symbolom farizejského kvasu - nafúkanosti. Aj pre nás, farizejov dneška, je vchod ku spáse, ktorým je Božie milosrdenstvo, príliš úzky. Potrebujeme diétu pokory kríža...