Kľúč k víťazstvám

22. novembra Mt 25, 31-46

Kým príde Koniec a Ježiš bude súdiť ľudstvo, súď sám seba. Pravidelne, alebo aspoň často. Oddeľujúc v sebe, čo je neresťou od toho, čo je čnosťou, čo je dobrom a krásou. Oddeľujúc, prídeš na to, kde potrebuješ uzdravenie a kde môžeš ďakovať Bohu za dobro, ktoré ti zveruje.