Kľúč k víťazstvám

13. januára Mk 1, 29-39

"Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala." Tak ako zdravie nemáme len aby nám bolo dobre, tak aj uzdravenie sa deje preto, aby sme sa mohli venovať službe. Služba je totiž bránou k šťastnému životu, nie zdravie. Ak teda prosím o uzdravenie, prosím preto, aby som mohol začať dávať?