Kľúč k víťazstvám

14. januára Mk 1, 40-45

 „Ak chceš, môžeš ma očistiť... Chcem, buď čistý!“ Stretnutie viery človeka s Božou vôľou je miestom uzdravenia. Uč sa robiť v tomto vzťahu, čo ti patrí ako človeku...