Kľúč k víťazstvám

15. januára Mk 2, 1-12

Ten ochrnutý aj jeho štyria priatelia pravdepodobne čakali, že Ježiš jednoducho vykoná zázrak, no On zaskakuje všetkých vetou: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ My tiež čakáme od Spasiteľa rôzne veci, ale Boh má pre nás predovšetkým dar odpustenia hriechov. To je totiž ten najväčší problém človeka. Nie ochrnuté nohy, nefunkčný zrak, ani epileptické záchvaty a podobne.