Kľúč k víťazstvám

19. januára Mk 2, 23-28

Ježiš v tomto úryvku vystupuje polemicky voči Zákonu. Pretože má pre nás väčší dar, než akým je Zákon. A ním je poznanie Božej lásky - ono spôsobuje, že obdarovaný sa už nemýli, lebo sám miluje. Kto sa totiž mýli, robí tak preto, že je v strachu. A na takéto situácie je tu dar Zákona, ktorý nám pripomína aká je správna cesta, kde sú hranice a že je potrebné sa dať do poriadku.