Kľúč k víťazstvám

24. januára Mk 1, 14-20

Moc Božieho slova je v centre dnešného evanjelia. Táto moc spočíva v schopnosti zmeniť život človeka, a presnejšie jeho srdce. Božie slovo má moc obrátiť srdce človeka! Aj to tvoje. Existuje väčšia výzva?!