Kľúč k víťazstvám

26. januára Lk 10, 1-9

Pokoj je jedným z najväčších darov, ktoré dostávame. A keď uvažujeme o sebe ako o Kristových učeníkoch, je to vlastne pokoj, čo máme prinášať iným. Je dobré, na prahu každého dňa, vziať do svojich rúk tento dar pokoja, a obnoviť v sebe túžbu zaniesť ho všetkým, ktorých toho dňa stretneme.