Kľúč k víťazstvám

27. januára Mk 4, 1-20

Človek, na rozdiel od všetkých iných stvorení, je bytosťou, ktorá počúva. Človek počúva. Neustále. A to, čo počúva, ho naplňa, žije tým. Čím žiješ ty? Akým slovom? Spasiteľ prišiel ako Rozsievač, aby nás naplnil Božím slovom, aby sme žili Jeho slovom...