Kľúč k víťazstvám

23. februára Mt 6, 7-15

Dnes nám evanjelium predkladá modlitbu, ktorú Ježiš naučil svojich učeníkov, hneď po tom, čo ich upozornil na stručnosť v Bohu adresovaných slovách. Skús v najbližších dňoch, namiesto iných modlitieb, používať slova Pánovej modlitby, ale vlož do nich svoju pozornosť i srdce.