Kľúč k víťazstvám

8. apríla Lk 24, 35-48

Stáva sa, že ľudia prepadnú smútku a beznádeji natoľko, že ich už nič nedokáže dostať z tohto stavu. Do ich presvedčenia, že sa im v živote nič nepodarilo a nikdy nepodarí, nedokáže preniknúť ani kvapka nádeje. Učeníci stretávajúci Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní sú tak zmätení a naľakaní, že si myslia, že vidia ducha... Aké šťastie, že Pán je vytrvalý a má slovo, schopné preniknúť hrubu vrstvu nášho zmätku, smútku, strachu a beznádeje, a zobudiť v nás nový život!