Kľúč k víťazstvám

16. mája Jn 17, 11b-19

"Nie sú zo sveta..." ale "poslal som ich do sveta". Byť kresťanom znamená byť v jednote s Kristom, ktorý je na nebesiach, a zároveň žiť svoj život ako poslanie v tomto svete. To však je možné len vďaka pôsobeniu Ducha Svätého...